De nieuwe verkaveling krijgt de naam Ouderwijk. De cultuurraad kwam met dit naamsvoorstel op de proppen. De gemeenteraad keurde deze unaniem goed. Ouderwijk verwijst naar de jumelage met Audrui...