De moslimgemeenschap heeft momenteel haar gebeds- en ontmoetingshuis in een pand op de hoek van de Tramstraat en de Nieuwstraat. Maar het gebe...

De moslimgemeenschap heeft momenteel haar gebeds- en ontmoetingshuis in een pand op de hoek van de Tramstraat en de Nieuwstraat. Maar het gebedshuis is te klein geworden. Daarom richtte de vzw Bader zijn pijlen op een oude ville in de Kortrijksesteenweg. De stad Harelbeke verleende een bouwvergunning, maar enkele buurtbewoners tekenden beroep aan. Daardoor kwam het dossier terecht bij de bestendige deputatie.De provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar gaf echter negatief advies, is te horen uit het kabinet van gedeputeerde Carl Vereecke (Open VLD). Het gebouw is bouwkundig erfgoed en ligt deels in overstromingsgebied, is het oordeel. Intussen besliste de vzw Bader om afstand te doen van hun vergunning.