"Er is een stuurgroep samengesteld om enkele zwembaden in de regio te bezoeken", zegt de schepen. "De stuurgroep bestaat uit een aantal ambtenaren, de algemeen directeur, de financieel directeur en ikzelf. We zijn naar het nieuw zwembad in Wevelgem en De Amfoor in Moorslede geweest. Wevelgem sluit het meest aan bij onze verwachtingen. Daarnaast hebben we ook info uit Roeselare en Kortrijk over hun zwembad. Nadat we een a...

"Er is een stuurgroep samengesteld om enkele zwembaden in de regio te bezoeken", zegt de schepen. "De stuurgroep bestaat uit een aantal ambtenaren, de algemeen directeur, de financieel directeur en ikzelf. We zijn naar het nieuw zwembad in Wevelgem en De Amfoor in Moorslede geweest. Wevelgem sluit het meest aan bij onze verwachtingen. Daarnaast hebben we ook info uit Roeselare en Kortrijk over hun zwembad. Nadat we een aantal zaken hebben afgetoetst, zullen we terugkoppelen bij een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van de verschillende adviesraden en ook de zwemclub en duikersclub. We gaan dus zeker voor overleg met iedereen."De milieuvergunning voor het huidige zwembad loopt af in 2021 maar kan maximum drie jaar worden verlengd indien wordt aangetoond dat er een dossier voor een nieuw zwembad lopende is. "De aanvraag voor een verlenging is ingediend en wordt normaliter eerstdaags bekomen", aldus Sonny Ghesquière. De bouwvorm ligt nog niet vast. De mogelijkheden worden onderzocht. "Onze financieel directeur is daarmee bezig", zegt de schepen."Het wordt een Publieke Private Samenwerking (PPS) ofwel leasing, zoals met de bouw van het Viroviosstadion. We onderzoeken nu hoe we zullen werken. Er zal hoogstwaarschijnlijk gewerkt worden met een soort PPS-vorm Dit moet de komende weken nog verder worden uitgeklaard." "Het is de bedoeling om volgend jaar de werken te kunnen starten. We rekenen op ongeveer 2,5 jaar bouwen. In Wevelgem lukt dit met het nieuwe zwembad, dus is het zeker haalbaar in Wervik. We proberen alles zo vlug als mogelijk te beslissen, zodat de bouw kan starten. Er is namelijk dringend nood aan moderne en energiezuinige accommodatie.""Als het kan, dan willen het zwembad en stadszaal in dezelfde periode in gebruik nemen. Het gaat om één gebouw. Een ontwerper is er nog niet."Tijdens de bouwwerken blijven de stadszaal en het zwembad Ter Leie open. Zwembad Ter Leie dateert van 1980, de stadszaal Oosthove van 1968. Wervik investeert voor de nieuwbouw 11,5 miljoen euro.(EDB)