"Uitzonderlijke toestanden vragen om uitzonderlijke maatregelen en die hebben we dan ook genomen", zegt schepen van Personeel en Onderwijs Jan Vandoolaeghe (#Team8980). "Het gemeentehuis is gesloten en enkel de dienst Burgerzaken is open op afspraak, voor dringende zaken. Het baliepersoneel zorgt voor permanentie om iedereen telefonisch ten dienste te staan. Er is een strikt minimum van ambtenaren aanwezig. Zo goed als iedere dienst heeft één persoon die aanwezig is. De andere ambtenaren werken thuis. Onze IT-afdeling heeft direct de nodige maatregelen getroffen om iedereen thuis te kunnen laten werken. Iedereen is thuis bereikbaar. De telefoons op het gemeentehuis zijn naar de gsm's doorgeschakeld.
...

"Uitzonderlijke toestanden vragen om uitzonderlijke maatregelen en die hebben we dan ook genomen", zegt schepen van Personeel en Onderwijs Jan Vandoolaeghe (#Team8980). "Het gemeentehuis is gesloten en enkel de dienst Burgerzaken is open op afspraak, voor dringende zaken. Het baliepersoneel zorgt voor permanentie om iedereen telefonisch ten dienste te staan. Er is een strikt minimum van ambtenaren aanwezig. Zo goed als iedere dienst heeft één persoon die aanwezig is. De andere ambtenaren werken thuis. Onze IT-afdeling heeft direct de nodige maatregelen getroffen om iedereen thuis te kunnen laten werken. Iedereen is thuis bereikbaar. De telefoons op het gemeentehuis zijn naar de gsm's doorgeschakeld. We hebben in het verleden al kunnen vaststellen dat we op onze mensen kunnen rekenen en we hebben ook nu geloof in de inzet van ons personeel. Voor de mensen die aanwezig zijn, zorgen we voor voldoende social distancing",aldus de schepen. "De technische dienst en de groendienst zijn gedeeltelijk aan het werk. Degenen die thuis zijn, kunnen opgeroepen worden voor dringende zaken of om hulp te bieden aan andere diensten waar nodig. Ook de schepenen werken thuis. Enkel het hoogstnodige wordt in het gemeentehuis gedaan. Als een vergadering kan uitgesteld worden, doen we dat. Ik heb ook al enkele vergaderingen gedaan via tele-conference. Het laatste college is nog doorgegaan op het gemeentehuis. Hierbij werd uitgeweken van onze schepenzaal naar de raadszaal, waar iedereen plaatsnam met minimum twee meter afstand tussen elkaar."Als schepen van Onderwijs staat Jan dagelijks in contact met de directies van de vijf lagere scholen in Zonnebeke. "Het aantal kindjes waarbij we voor opvang moeten zorgen, is zeer beperkt. In alle scholen wordt dan ook een beurtrol voor de leerkrachten uitgewerkt. Leerkrachten die niet van permanentie zijn, werken thuis en geven opdrachten aan de kinderen via internet. Dank aan de ouders om de regels die uitgeschreven zijn zo goed op te volgen. De Bondgenootjes blijven open, maar ook hier is de opkomst gering." Als schepen van Burgerlijke Stand wordt Jan Vandoolaeghe ook geconfronteerd met huwelijken. "De huwelijksakte mag verleend worden, zij het onder strikte voorwaarden", zegt Jan. "Enkel het koppel dat huwt en hun getuigen worden in de raadszaal toegelaten. De zitting wordt zeer beperkt in tijd en er is geen receptie achteraf. Ik zal een voorstel in het college brengen om alle koppels die huwen onder deze omstandigheden achteraf met hun naaste familie uit te nodigen voor een gezamenlijke receptie in de raadszaal. Het geeft toch een raar gevoel. Dit zou een van de mooiste dagen van je leven moeten en kunnen zijn, maar gezien de veiligheidsregels is dat nu wel anders. Ik heb nog maar één huwelijk volbracht sedert de maatregelen. De meeste koppels kijken momenteel of ze hun huwelijk kunnen verplaatsen naar een later moment. Als de koppels erop staan om op de voorziene dag te trouwen, doen we het, maar dan onder onze voorwaarden en die zijn conform de richtlijnen."De schepen ziet de toekomst echter rooskleurig in. "Ik wil al onze medewerkers van harte bedanken voor hun inzet, flexibiliteit, eerlijkheid, hulpvaardigheid en gedrevenheid. Ik kan je verzekeren dat het onder deze omstandigheden niet gemakkelijk is om alles zo veel mogelijk draaiende te houden en iedereen nog van hulp en service te voorzien. Maar we komen er met zijn allen sterker uit. Ik zou een oproep doen om alle maatregelen zorgvuldig na te leven en goed voor elkaar te zorgen."(NVZ)