Vzw Ten Anker biedt aan mensen die niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving waar nodig ondersteuning bij hulpvragen op het terrein van zorg, wonen, werken, leren en vrije tijd. Nadine Bourgois werkt al haar hele leven in de zorgsector, de laatste tien jaar als directeur van Ten Anker aan de Zuiderlaan 50. Na recente maatregelen van de Vlaamse regering kijkt ze een beetje zorgelijk naar de toekomst voor de sector. "De Vlaamse regering heeft beslist dat er moet bespaard worden op organisatiegebonden subsidies. Daardoor gaan onze betoelagen voor administratie, poetshulp, onderhoud van onze gebouwen en bepaalde directietaken met vijf procent dalen terwijl we dat geld hard nodig hebben. We zullen zeer creatief moeten zijn om alles min of meer verder te kunnen doen op de huidige manier."
...