"Wij krijgen van de omwonenden en van de directie van de Burgerschool signalen dat er in de Kattenstraat nog altijd te snel gereden wordt, vaak veel meer dan de maximum toegestane snelheid van 30 per uur", zegt Griet Coppé. "Die 30 is een van de twee basiskenmerken van een fietsstraat, de andere is dat het in zulke straten voor de automobilisten verboden is van fietsers in te halen. In het begin konden we nog veronderstellen dat heel wat chauffeurs zich niet bewust waren van hun overtreding omdat het concept 'fietsstraat' toen nog niet zo bekend was. Maar op vandaag is dat wel anders : bijna alle steden hebben al wel fietsstraten, en ze waren onlangs nog flink in de media door de creatie van één grote fietszone in de Kortrijkse binnenstad. We zullen dus hoe dan ook naar meer politiecontrole moeten, vrees ik."
...

"Wij krijgen van de omwonenden en van de directie van de Burgerschool signalen dat er in de Kattenstraat nog altijd te snel gereden wordt, vaak veel meer dan de maximum toegestane snelheid van 30 per uur", zegt Griet Coppé. "Die 30 is een van de twee basiskenmerken van een fietsstraat, de andere is dat het in zulke straten voor de automobilisten verboden is van fietsers in te halen. In het begin konden we nog veronderstellen dat heel wat chauffeurs zich niet bewust waren van hun overtreding omdat het concept 'fietsstraat' toen nog niet zo bekend was. Maar op vandaag is dat wel anders : bijna alle steden hebben al wel fietsstraten, en ze waren onlangs nog flink in de media door de creatie van één grote fietszone in de Kortrijkse binnenstad. We zullen dus hoe dan ook naar meer politiecontrole moeten, vrees ik."Maar er wordt ook nog gedacht aan een upgrade van het fietserscomfort. "We hebben zo al wel enkele ideetjes, maar we gaan geen ingrepen doen zonder die eerst te hebben afgetoetst bij de bevolking. Daarom organiseren we nu een bevraging. In eerste instantie richten we die tot de bewoners van de straat, maar ook de brede bevolking kan haar mening kwijt, want de enquête staat ook online op de website van het stadsbestuur. Wat we zo goed als zeker niét gaan doen, is de hele straat in eenrichtingsverkeer brengen. Dit zou té zware gevolgen hebben voor de bewoners en een aanzienlijke rondrijstroom veroorzaken in het stadscentrum. Waar we wél aan denken, is het eventueel wijzigen van de voorrang op het kruispunt met de Weststraat, waar de Kattenstraat als fietsstraat voorrangsweg zouden kunnen maken. We zouden dit kunnen doen zonder al te grote implicatie op de circulatie, aangezien er tegenwoordig beduidend minder verkeer is in de Weststraat, sinds je die niet meer links kan inslaan van op de kleine ring."De as Karnemelkstraat-Kattenstraat ook voorrang geven op de Rodenbachstraat ligt dan weer een stuk moeilijker. "Dat zou natuurlijk heel mooi zijn voor de fietsers, maar de Rodenbachstraat is zo druk bereden, ook door bussen, dat er daar al snel opstoppingen zouden ontstaan die kunnen reiken tot in Noordstraat, en dat willen we natuurlijk vermijden." Maar eerst afwachten dus wat de bevraging oplevert.In vergelijking met andere centrumsteden heeft Roeselare maar weinig fietsstraten. Heeft de stad de ambitie in meer? "Waar nodig kunnen er zeker nog fietsstraten bijkomen", zegt Griet Coppé, "maar we zullen niet te hard van stapel lopen. In de Poststraat zou het volgens mij ook kunnen. Maar waar we het ook invoeren, we zullen altijd moeten zien dat het realistisch is om de automobilisten achter de fietsers te laten blijven. Want zoiets is niet altijd evident: sommige fietsers rijden echt wel héél traag, of doen zelfs teken aan de automobilist achter hen om door door te rijden. De hele binnenstad omvormen tot één fietszone, zoals ze onlangs in Kortrijk hebben gedaan, is bij ons dus niet aan de orde.Maar zou de Ooststraat zich bijvoorbeeld niet lenen tot fietsstraat? "We hebben helemaal geen plannen in die richting", besluit Griet Coppé. "Wat echter niet wil zeggen dat we geen intentie hebben om deze straat nog autoluwer en fietsvriendelijker te maken. We zouden bijvoorbeeld fietsers kunnen toelaten in tegenrichting, maar dat zal enkel kunnen wanneer we een rij parkeerplaatsen wegnemen. Op zich zie ik hier, gezien de nabijheid van de ondergrondse parkings, geen enkel probleem in, maar sommige ideeën hebben nu een maal hun tijd nodig om te rijpen."