Het strand van De Panne en het zeilwagenrijden vormen al vele jaren een uitstekend huwelijk. "De Royal Sand Yacht Club is hier in 1924 opgericht. Ze kreeg een flinke boost dankzij wijlen Eric Engelbrecht, die in 2014 overleed", weet huidig voorzitter Danny Saubain, die aan zijn zesde werkjaar in deze functie bezig is.
...