Er was onrust ontstaan bij de redders van de intercommunale kustreddingsdienst IKWV. Zij mogen dit jaar geen mond-op-mondbeademing toedienen vanwege corona, maar het alternatief, een beademingsballon waarin je moet knijpen om een drenkeling lucht uit de omgeving toe te dienen, mocht ook niet. Volgens een 30 jaar oud...

Er was onrust ontstaan bij de redders van de intercommunale kustreddingsdienst IKWV. Zij mogen dit jaar geen mond-op-mondbeademing toedienen vanwege corona, maar het alternatief, een beademingsballon waarin je moet knijpen om een drenkeling lucht uit de omgeving toe te dienen, mocht ook niet. Volgens een 30 jaar oude wet mogen enkel artsen, verpleegkundigen en ambulanciers zo'n beademingsballon gebruiken.Minister Maggie De Block liet nu geruststellende geluiden horen in de Kamer. "Er is zeker geen probleem voor de strandredders. De daarvoor opgeleide strandredders kunnen de zogenaamde 'beademingsballon' gebruiken als dat noodzakelijk is", zegt ze. "Het klopt dat de wet bepaalt dat bepaalde handelingen enkel door specifiek opgeleide zorgverleners mogen gebeuren. Dat is om de patiënt te beschermen, de verkeerde toepassing houdt gezondheidsrisico's in voor de patiënt. Maar aangezien het hier over een uitzonderlijke situatie en over mogelijke levensreddende handelingen, kunnen de strandredders de techniek hier toch gebruiken. De vereniging van strandredders heeft ook een opleiding georganiseerd rond het gebruik van de techniek, om de veiligheid van de mogelijke patiënt maximaal te garanderen.""Het antwoord reikt niet verder dan een juridische geruststelling dat redders geen hulp moeten verlenen als ze zichzelf daarmee in gevaar brengen", zo interpreteert N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw de uitleg van minister De Block. "Redders willen hun werk kunnen doen en Maggie De Block moet dat mogelijk maken, en snel. Want overmorgen start het badseizoen aan de Vlaamse Kust." (HH)