Het Belgische statistiekinstituut Statbel maakte vandaag de cijfers voor februari bekend, gebaseerd op cijfers van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het gaat om de hoeveelheid vis die door Belgische schepen werd aangevoerd en in Belgische havens verkocht. Er was een stevige daling in februari, te wijten aan de vele stormen in die maand. In februari vorig jaar werd nog 1.132,6 ton vis aangevoerd en verkocht.
...

Het Belgische statistiekinstituut Statbel maakte vandaag de cijfers voor februari bekend, gebaseerd op cijfers van het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het gaat om de hoeveelheid vis die door Belgische schepen werd aangevoerd en in Belgische havens verkocht. Er was een stevige daling in februari, te wijten aan de vele stormen in die maand. In februari vorig jaar werd nog 1.132,6 ton vis aangevoerd en verkocht.Het goede nieuws is wel dat de mindere aanvoer toch tot een grotere totale aanvoer in euro leidde. De vis werd in februari 2020 dus duurder betaald dan in dezelfde maand van 2019. Vorig jaar was de totale waarde in euro 4.578.235 euro, dit jaar 4.928.499 euro of 7,65 procent meer.Koplopers bij de aangevoerde vissoorten in februari waren inktvis en tong, met een respectievelijk aandeel van 19 en 18 procent van de hoeveelheid aangevoerde en verkochte vis, wat overeenkomt met 174 en 169 ton. De aanvoer van schol kromp tot amper 73 ton.Tong, waarvoor in februari 15,63 euro per kilo moest worden betaald, was goed voor 54 procent van de totale waarde, terwijl het waarde-aandeel van schol terugliep tot 3 procent. Inktvis leverde in februari een bijdrage van 12 procent aan de totale waarde, wat voornamelijk toe te schrijven is aan de aanvoer. Naast tong blijft tarbot de prijzentopper in februari met een waarde van 16,54 euro per kg.Over de maanden na februari zijn nog geen cijfers bekend, maar het is algemeen geweten dat de visserijsector zwaar te lijden had onder de coronacrisis. In de lockdown daalden de prijzen die de vissers krijgen voor hun vis met 40 tot 50 procent. Hun voornaamste afnemers, de restaurants en de markten, lagen immers stil, en een deel van de export naar Zuid-Europa viel weg.Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) werkte een regeling uit waardoor vissersschepen tussen 1 mei en 31 augustus maximaal drie weken niet kunnen uitvaren en een vergoeding ontvangen van 1.500 tot 6.000 euro per week. Die mogelijkheid is voorzien in de Europese regels en zorgt ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd."De stilleg is begin mei begonnen met 17 procent van de vloot", geeft de Rederscentrale een eerste evaluatie. "Dit evolueerde naar een maximum van 33 procent midden mei en nam dan weer af naar 20 procent midden juni. Er is al vastgesteld dat dit onmiddellijk positieve gevolgen heeft gehad voor de prijsvorming van de vangsten, in die mate dat ze al vanaf mei als 'hersteld' kunnen worden omschreven. Dit heeft hoop voor het verdere verloop, waarbij in juli en augustus toch nog gemiddeld 7 procent van de vloot niet actief zal zijn."