Vooreerst wordt ruimte gemaakt voor extra parkeermogelijkheden. Francis Fraeyman, directeur Bouw en Technieken van G...

Vooreerst wordt ruimte gemaakt voor extra parkeermogelijkheden. Francis Fraeyman, directeur Bouw en Technieken van GVO: "Met 150 bewoners en een personeelsbestand van 145 heeft het nieuwe complex De Zonnewende heel wat parkeerplaatsen nodig.""Om die reden zorgen we nu voor 46 bijkomende parkeerplaatsen zodat bezoekers steeds hun wagen dicht bij het wzc kunnen stallen.""De overige ruimte zal ingenomen worden door een reeks volkstuintjes en een hondenweide. Dat is wel een gemeentelijk project dat hoogstwaarschijnlijk volgend jaar in het voorjaar zal gerealiseerd worden." (LB)