Hoe ben je op het idee gekomen om een maand vrijwilligerswerk te doen in Cambodja?

Mattis Braet: "Hier in België krijgen de jongeren heel wat kansen aangeboden: we kunnen studeren, allerhande hobby's beoefenen, naar jeugdbewegingen gaan, sport beoefenen, uitgaan en noem maar op. We hebben gewoon geluk dat we in dit land geboren zijn, maar niet iedereen krijgt zoveel kansen. Hoe ouder ik word, hoe meer ik dat besef en daar wil ik graag iets mee doen. Ik ben ook sterk geïnspireerd geweest door mensen die al vrijwilligerswerk gedaan hebben. Vooral leerkrachten op school die bijvoorbeeld les gaven in Afrika of er een eigen school opstartten, hebben mij door hun ervaringen en verhalen geïnspireerd. Ik wou graag kinderen en jongeren helpen en na samenspraak met de organisatie WEP kwamen we bij een project in Cambodja terecht."
...

Mattis Braet: "Hier in België krijgen de jongeren heel wat kansen aangeboden: we kunnen studeren, allerhande hobby's beoefenen, naar jeugdbewegingen gaan, sport beoefenen, uitgaan en noem maar op. We hebben gewoon geluk dat we in dit land geboren zijn, maar niet iedereen krijgt zoveel kansen. Hoe ouder ik word, hoe meer ik dat besef en daar wil ik graag iets mee doen. Ik ben ook sterk geïnspireerd geweest door mensen die al vrijwilligerswerk gedaan hebben. Vooral leerkrachten op school die bijvoorbeeld les gaven in Afrika of er een eigen school opstartten, hebben mij door hun ervaringen en verhalen geïnspireerd. Ik wou graag kinderen en jongeren helpen en na samenspraak met de organisatie WEP kwamen we bij een project in Cambodja terecht.""Ik ga mee met de organisatie WEP, die een vrijwilligershuis voorziet waar ik kan verblijven. Daar zitten mensen van alle nationaliteiten die de plaatselijke bevolking helpen. WEP bood een project aan waarin ik me volledig kan vinden en die ik deels zelf mocht invullen. Ik kon kiezen tussen Engelse les of voetbaltraining geven, maar besliste in samenspraak met de organisatie om de twee te combineren. Eerst wou ik enkel voetbaltraining geven, maar ik denk dat lesgeven ook een leerrijke ervaring kan zijn. Bovendien is Cambodja een heel mooie bestemming en een plaats waar er veel werk is om de kinderen en jongeren te helpen. Om te mogen deelnemen aan dit project moest ik een beoordelingsgesprek in het Engels voeren. Er was ook een infoavond voor de ouders. Dat is allemaal vlot verlopen.""WEP biedt solidaire activiteiten in het buitenland aan, met een intercultureel karakter en voornamelijk in het sociale of ecologische domein. WEP werkt al jarenlang samen met partners die actief zijn op het terrein binnen lokale gemeenschappen. Zo trachten ze steun te bieden. De gemeenschappen zijn vaak vragende partij voor uitwisselingen, maar hebben uiteraard zelf de middelen niet om de buitenlandse vrijwilligers onderdak en eten te bieden, laat staan transport, een medische verzekering of elke andere mogelijke kost. Daarom bekostigt elke deelnemer van dergelijke projecten zelf zijn reis en verblijf.""Ze engageren zich om steun te biedenaan lokale projecten, met de middelen die zij hebben. Dat kan gaan van lessen voor kinderen en jongeren, sportactiviteiten of hulp bij huiswerk, handenarbeid of onderhoudswerk in instellingen, scholen of medische centra tot gewoon aanwezig zijn en een luisterend oor bieden in bejaardentehuizen, acties voor de bescherming van het milieu of hulp in rehabilitatiecentra voor mishandelde dieren. Zo leren de vrijwilligers de wereld beter begrijpen en kunnen ze de veranderingen die ze willen zien, in gang zetten.""Mijn mama was eerst wat ongerust en niet super enthousiast om mij een maand lang te moeten missen aan de andere kant van de wereld, maar ze is ondertussen al wat bekomen en steunt mij zoveel ze kan. Ook mijn papa is trots en looft dit initiatief. Samen met mijn ouders en oudere broer Lucas reisde ik al veel in Europa. Reizen zit duidelijk in ons bloed. Lucas is voor mij een mentor, waar ik een goede band mee heb en naar opkijk."(BB)