"De taken van gemeenteraadslid in Brugge zijn niet langer te combineren met mijn job als advocate", verduidelijkt Marleen Ryelandt (59) haar ontslag. Zij runt een zelfstandig advocatenkantoor en maakt sinds enkele jaren geen deel meer uit van een advocaten-associatie. "De voorbije jaren heb ik mij vooral gespecialiseerd in Stedenbouw en Vergunningen. Ik geef hierover trouwens ook les. Mijn advocatenpraktijk slorpt alsmaar meer tijd op. Omdat ik politica ben, moet ik vaak door tijdsgebrek cliënten en dossiers weigeren", vertelt Marleen.
...

"De taken van gemeenteraadslid in Brugge zijn niet langer te combineren met mijn job als advocate", verduidelijkt Marleen Ryelandt (59) haar ontslag. Zij runt een zelfstandig advocatenkantoor en maakt sinds enkele jaren geen deel meer uit van een advocaten-associatie. "De voorbije jaren heb ik mij vooral gespecialiseerd in Stedenbouw en Vergunningen. Ik geef hierover trouwens ook les. Mijn advocatenpraktijk slorpt alsmaar meer tijd op. Omdat ik politica ben, moet ik vaak door tijdsgebrek cliënten en dossiers weigeren", vertelt Marleen."Daarbij komt nog dat ik als Brugs gemeenteraadslid geen dossiers tegen de stad Brugge mag behartigen. Tot nu toe moest ik mensen die vroegen om hen te verdedigden in een procedure tegen de Stad altijd doorsturen. Gezien ik vaak zaken bepleit voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen, werd die situatie op den duur onhoudbaar. Ik heb een keuze moeten maken en besloot voor mijn job te gaan.""Lokaal politiek actief zijn is een hele opgave. Er kruipt heel veel tijd in een goede voorbereiding van gemeenteraden en andere vergaderingen. We zijn het aan onze democratie en onze kiezers verplicht om dit werk ernstig te doen en serieus na te denken over de beslissingen die we in de gemeenteraad nemen. De laatste tijd werd dit voor mij steeds moeilijker, omdat mijn beroep dus veel tijd in beslag neemt. Ik ben heel graag gemeenteraadslid geweest, maar ik neem afscheid met enige bezorgdheid. Na 16 actieve jaren kan ik vergelijken en - eerlijk - het politieke debat is zeker de laatste jaren verruwd. En dat wordt stilaan ook in Brugge merkbaar. Maar ik vertrouw erop dat de Groene fractie ook zonder mij zijn rol zal blijven spelen: kritisch waar het moet, maar steeds onderbouwd en constructief."Volgens Raf Reuse, fractieleider van Groen Brugge, is deze verklaring de enige reden voor het vertrek van Marleen Ryelandt. Ook al roept haar argumentatie enige bedenkingen op. Marleen Rye-landt is immers al sinds 1983 als advocate actief bij de Brugse Balie en werd in 1995 gemeenteraadslid. Na twee legislaturen hield zij van 2006 tot 2015 een eerste politieke adempauze. Toen partijgenote Charlotte Storme ziek werd, nam zij in 2015 tijdelijk over en in 2016 volgde Marleen Ryelandt partijgenoot Bruno Mostrey op.Raf Reuse toont begrip voor haar beslissing. "Marleen staat voor 30 jaar ervaring in de lokale politiek, waarvan 16 jaar als gemeenteraadslid. Als fractieleider ben ik zeer dankbaar dat Marleen ons heeft begeleid en helpen groeien tot een stevige, actieve groep. Haar inhoudelijke inbreng, zeker in ruimtelijke ordeningsdossiers, zal zeker gemist worden."Lieven Van Eenoo, voorzitter van Groen Brugge, bedankt Marleen namens het partijbestuur voor haar vele jaren inzet. "Marleens politieke carrière als gemeenteraadslid is een verhaal in verschillende episodes. Maar Marleen bleef tussendoor wel steeds actief lid van Groen, zowel in Brugge als nationaal waar ze vele jaren lid was van het nationaal partijbestuur. Marleen zal ook de komende jaren nog bij Groen actief blijven. Zo zal ze onder meer als vertegenwoordiger van Groen in de Gecoro (het gemeentelijk adviesorgaan ruimtelijke ordening) haar expertise op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening verder blijven inbrengen."Marleen neemt afscheid van de gemeenteraad op de zitting van eind januari. Vanaf februari neemt Andries Neirynck (50) haar plaats in. Hij is vooral actief rond de leefbaarheid en mobiliteit van Brugge en ruime omgeving, onder meer als voorzitter van het Bloemendaelecomité. Als oud-voorzitter van de Brugse MiNa-Raad en oud-lid van de Gecoro ligt ook het ruimere milieu- en klimaatbeleid hem na aan het hart. Verder is hij al 40 jaar actief in scoutsgroep Savio en heeft hij een passie voor archeologie en cultuur. Professioneel is hij werkzaam bij Familiezorg West-Vlaanderen.Net als Marleen is Andries Neirynck al vele jaren actief bij Groen Brugge waar hij sinds 1995 diverse bestuursfuncties bekleedde, waaronder die van voorzitter. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen kwam Andries voor de allereerste keer op. Vanaf de vijfde plaats werd hij eerste opvolger voor de gemeenteraad en dus de logische keuze voor de vervanging van Marleen Ryelandt.