"Het eerste voorstel voor de oprichting van een bejaardenraad, zoals dat toen heette, dateert van juli 1971," verduidelijkt uittredend voorzitter Marc Coppens. "Pas één jaar later werd het voorstel en het statuut in zitting van de gemeenteraad van 23 juni 1972 op de agenda geplaatst en ook goedgekeurd. Het duurde tot 3 december 1972 vooraleer de installatievergadering plaatsgreep. We schrijven januari 1973 voor de echte start van de bejaardenraad."
...

"Het eerste voorstel voor de oprichting van een bejaardenraad, zoals dat toen heette, dateert van juli 1971," verduidelijkt uittredend voorzitter Marc Coppens. "Pas één jaar later werd het voorstel en het statuut in zitting van de gemeenteraad van 23 juni 1972 op de agenda geplaatst en ook goedgekeurd. Het duurde tot 3 december 1972 vooraleer de installatievergadering plaatsgreep. We schrijven januari 1973 voor de echte start van de bejaardenraad.""Het gemeentelijk seniorenfeest werd voor de eerste keer georganiseerd op 29 september 1973. Op 1 juni 1995 werd een nieuw statuut goedgekeurd waarbij de naam bejaardenraad werd omgezet naar 'gemeentelijke seniorenraad'. Op 5 juni 1998 werd het 25-jarig bestaan gevierd in aanwezigheid van onder meer de nu nog actieve raadsleden Annaïs Struyve, Bernice Biebuyck, Yo Kerckhof, Jozef Lambrecht. Yo Kerckhof werd voor het eerst vernoemd als secretaris in het verslag van 20 februari 1998. Alle genoemde raadsleden zijn ruim 20 jaar actief in de seniorenraad. Dankwoorden en een welgemeende proficiat zijn hier zeker op hun plaats.""De seniorenraad van de legislatuur 2013-2018 wordt nu ontbonden. De nieuwe schepen voor seniorenbeleid (Louis Vanderbeken, red.) dient na de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari over te gaan tot het bijeenroepen en herinstalleren van de seniorenraad. Dit volgens het nieuwe statuut dat tijdens deze legislatuur werd goedgekeurd."Marc Coppens kan omwille van zijn verkiezing tot gemeenteraadslid geen bestuursfunctie meer uitoefenen binnen de seniorenraad. "Je kan nu eenmaal binnen een democratische bestel niet terzelfdertijd controleur en gecontroleerde zijn," gaat Marc Coppens verder. "Ik wens mijn opvolger alvast alle succes toe en hoop dat de nieuwe raad en de nieuwe voorzitter ten volle gebruik zullen maken van de brugfunctie die ik zal kunnen en wens te maken tussen de seniorenraad en het gemeentebeleid.""Als belangrijke boodschap wil ik meegeven dat de Deerlijkse senioren moeten beseffen dat ze nooit eerder een van een belangrijkere groep hebben uitgemaakt in de gemeente als op de dag van vandaag. En iedereen weet dat deze groep senioren de komende jaren nog zal uitbreiden. Ik sluit een periode af. Het waren mooie jaren binnen de seniorenraad. Vooral de vriendschappelijke samenwerking zal mij bijblijven", besluit Marc. (DRD)