Dierenartsen Zonder Grenzen en Broederlijk Delen gingen samen met Hogeschool Vives, Thomas More Hogeschool en Hogent op zoek naar geëngageerde studenten agro- en biotechnologie die wilden meedoen aan 'Students in a race to Uganda'. Hun opdracht was uitdagend: 'Zoek een antwoord op de vraag hoe we halverwege deze eeuw 10 miljard mensen kunnen voeden zonder dat de impact van ons landbouw- en voedselsysteem de milieugrenzen overschrijdt'. Het uitwerken van de opdracht verliep in 3 ronden: een poster ontwerpen waarin een globaal voedselprobleem werd aangekaart, hun oplossingen in beeld brengen via een zelf gemonteerde video en een analyse geven van de rol die ontwikkelingssamen...

Dierenartsen Zonder Grenzen en Broederlijk Delen gingen samen met Hogeschool Vives, Thomas More Hogeschool en Hogent op zoek naar geëngageerde studenten agro- en biotechnologie die wilden meedoen aan 'Students in a race to Uganda'. Hun opdracht was uitdagend: 'Zoek een antwoord op de vraag hoe we halverwege deze eeuw 10 miljard mensen kunnen voeden zonder dat de impact van ons landbouw- en voedselsysteem de milieugrenzen overschrijdt'. Het uitwerken van de opdracht verliep in 3 ronden: een poster ontwerpen waarin een globaal voedselprobleem werd aangekaart, hun oplossingen in beeld brengen via een zelf gemonteerde video en een analyse geven van de rol die ontwikkelingssamenwerking kan spelen bij het oplossen van de door hen gekozen voedselproblematiek. Maïté Devos (20) focuste op de zorgwekkende afname van bestuivende insecten. Zij volgde moderne in O. L. V. van Vlaanderen (nu Rhizo) in Kortrijk en koos daarna voor biotechnische wetenschappen en landbouw (optie dier) aan de Vabi in Roeselare. Maïté studeert nu agro-industrie aan Vives Roeselare. Wat haar boeit is hoe ruim de sector agro-en biotechnologie is en hoeveel mogelijkheden dat biedt. "De landbouw is mijn passie en daarom wil ik er zoveel mogelijk over te weten komen. Ik wil de landbouw zien in al zijn aspecten, zowel in België als ver daarbuiten zoals bijvoorbeeld in Oeganda", vertelt Maïté, die de voedselproblematiek heel uitgebreid ziet. "De wereldbevolking groeit steeds meer en bijgevolg worden de landbouwgronden steeds schaarser. We moeten dus op minder grond meer voedsel produceren. Dat houdt in dat we efficiënter moeten gaan produceren. Wat mij op korte termijn zorgen baart, is de sterke afname van de insecten. Deze zijn namelijk broodnodig voor de bestuiving van onze gewassen en de bodemvruchtbaarheid. De afname komt onder andere door het verdwijnen van hun leefomgeving, ziektes die ontstaan en het gebruik van schadelijke insecticiden die niet alleen het te bestrijden organisme treffen maar ook de nuttige insecten. Voornamelijk de vlinders, motten en bijen doen het niet goed, en laat deze net het meest essentieel zijn voor de bestuiving van onze gewassen. We moeten dit probleem dus echt wel onder ogen zien."De mogelijke oplossing is volgens Maïté meer inzetten op biologische landbouw, precisielandbouw en het veredelen van gewassen. "Bij biologische landbouw gebruikt men geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of genetisch gemodificeerde gewassen. Bij precisielandbouw gaat men zodanig precies te werk dat de ingezette hoeveelheid bestrijdingsmiddelen tot een minimum wordt herleid. Deze oplossingen hebben beiden een positieve invloed om het insectenbestand", duidt Maïté. "Bij gewassenveredeling gaan we sterke rassen kruisen om een nog sterker ras te ontwikkelen. Dat is niet hetzelfde als genetische modificatie, waarbij er gesleuteld wordt aan het DNA. Doordat het ras sterker is, zou het minder vatbaar zijn voor ziektes, waardoor men minder gewasbescherming moet toepassen." Haar laatste aangekaarte oplossing was het nog meer promoten van bijenteelt en het inzetten op agrarische opleidingen in Uganda. "Bijenteelt is een ideale milieuvriendelijke industrie. Het bestrijdt armoede, het beschermt wilde dieren en hun leefomgeving, het houdt de bijenpopulaties in stand en draagt bij aan de voedselvoorziening."