JUMP is een project waar verschillende sociale organisaties zoals Oranjehuis, CJGB, Bethanie, De Korf, CAW Kortrijk, De Hoge Kouter (VAPH), Groep Ubuntu x 8K (VAPH), AJKO, OCMW-Kortrijk, JOIN en het JAC aan meewerken. Het gemeenschappelijke doel is de wachtlijsten weg te werken met extra aandacht voor die jongeren op de wachtlijst die bijna meerderjarig of reeds meerderjarig zijn en die, als er geen aanbod komt, dreigen van de radar ...

JUMP is een project waar verschillende sociale organisaties zoals Oranjehuis, CJGB, Bethanie, De Korf, CAW Kortrijk, De Hoge Kouter (VAPH), Groep Ubuntu x 8K (VAPH), AJKO, OCMW-Kortrijk, JOIN en het JAC aan meewerken. Het gemeenschappelijke doel is de wachtlijsten weg te werken met extra aandacht voor die jongeren op de wachtlijst die bijna meerderjarig of reeds meerderjarig zijn en die, als er geen aanbod komt, dreigen van de radar te verdwijnen.Het project werd twee jaar geleden - mede onder impuls van de Lions Kortrijk Leie - opgestart. De resultaten tot nu toe zijn zeer goed: de wachttijden zijn weggewerkt en er is een merkbare verbeterde begeleiding van de leeftijdsgroep die men voor ogen had. Het initiatief kreeg ook lovende woorden van onder meer het Vlaamse Agentschap Jongerwelzijn. Het Agentschap apprecieert dat er zoveel partners uit de verschillende welzijnssectoren aan tafel zitten en op zoek gaan naar zo snel mogelijke tussenkomsten. Het Agentschap Jongerenwelzijn stimuleert de verdere uitrol van dit samenwerkingsverband in de heel West-Vlaanderen. Voor Lions Club Kortrijk Leie meer dan voldoende reden om het project te blijven steunen. Jan Laga, voorzitter van de sociale commissie is tevreden over de samenwerking. "De mooie resultaten die ze op die manier bereiken stemmen ons hoopvol dat een dergelijke samenwerking effectief iets oplevert op het terrein", zegt hij. "Het project situeert zich volledig in wat we met onze club beogen namelijk het helpen van kwetsbare en kanszoekende jongeren. We schenken met plezier deze cheque voor de verdere ondersteuning en uitdieping van het project." De Kortrijkse Lions Club organiseert sinds 2003 een wedstrijd ter ondersteuning van lokale sociale initiatieven. De projecten die de afgelopen jaren gesteund werden getuigen van een originele of innovatieve benadering, zijn niet eenmalig maar duurzaam en beschikken niet over de nodige financiële middelen om het project te realiseren. De 20.000 euro zal gebruikt worden om gedurende één jaar één begeleider een aantal uren per week in te schakelen. Zo wordt de actieve inzet verder ondersteund en kan er extra vorming gegeven worden aan de medewerkerwers.