Aan de wieg van de hengelclub stonden in 1968 Marcel Vermeulen, Lucien Bouckhuyt, Gaby Honoré, Robert Declerck, Walter Lannoo en Marcel Vercoutere. In de prille beginjaren werd er vooral in de omwalling van het kasteel gevist, maar eens de vijver en het kanaal uitgegraven waren, kwam alles in een ware stroomversnelling terecht.
...

Aan de wieg van de hengelclub stonden in 1968 Marcel Vermeulen, Lucien Bouckhuyt, Gaby Honoré, Robert Declerck, Walter Lannoo en Marcel Vercoutere. In de prille beginjaren werd er vooral in de omwalling van het kasteel gevist, maar eens de vijver en het kanaal uitgegraven waren, kwam alles in een ware stroomversnelling terecht. De Ter Borcht-wateren werden van vis voorzien door de clubleden en de club kreeg van toenmalig burgemeester Leo Abeele de toezegging om de uitbating van de viswaters op zich te nemen. Dat hield in dat de club verantwoordelijk was voor het onderhoud van vijver en kanalen, dat men vis diende uit te zetten en zorg moest dragen voor het visbestand. Café De Krekel, uitgebaat door Walter Lannoo en zijn echtgenote Paula, werd het clublokaal. Walter en Paula namen gedurende bijna 40 jaar de taak van penningmeester van de club op zich. Toen het echtpaar met pensioen ging, kreeg de lijnvissersclub een eigen lokaal naast de vijver. Voor de dagelijkse controle werden in het prille begin de heren Matton en Coussement aangesteld. Een taak die ietwat later door Roger Spriet werd overgenomen en die hij 36 jaar lang zou uitoefenen.In al die jaren is de vissite Ter Borcht uitgegroeid tot een waar hengelparadijs voor groot en klein. Hengelaars uit alle windstreken komen er de rust en de kalmte aan de vijver op Ter Borcht opzoeken. In de voorbije 50 jaar kende de club slechts drie voorzitters: Marcel Vermeulen, Gilbert Defour en nu Wim Vancoillie die bijna twee decennia lang het roer, of is het de hengel, in handen heeft. "In de voorbij jaren is er heel wat gebeurd aan en rond de vijver", zegt hij. "We hebben oeverversterkingen aangebracht, betonnen zitbanken en pontons geïnstalleerd... Dit allemaal ten behoeve van onze 80 clubleden en de duizenden recreatieve vissers die we hier jaarlijks mogen verwelkomen. Onze club groeit en bloeit en dat was in de beginfase zeker ook te danken aan de aanwezigheid van granen-, zaden- en visgereiwinkel Desseyn die we in eigen gemeente hadden.""We onderhouden een heel goede samenwerking met de gemeente Meulebeke. We manifesteren ons bij alle gemeentelijke activiteiten, zijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke sportraad en in de gemeentelijke milieuraad. We hopen die prima samenwerking in de toekomst te kunnen bestendigen. Maar eerst wordt er feest gevierd en daarna buigen we ons voor een 'diamanten' toekomst over het nieuwe werkjaar."(Luc Bouckhuyt)