Na vijf jaar voltooide De Vlaamse Waterweg nv eerder dit jaar de Leiewerken in Harelbeke. "Het project bevordert niet alleen binnenscheepvaart op de Leie, maar biedt ook een enorme meerwaarde voor de omwonenden en de stad. De vernieuwde boulevard aan de Leieboord is er eentje om trots op te zijn", vertelt burgemeester Alain Top (SP.A). De Leiewerken in Harelbeke gingen in 2015 van start en maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. "Enerzijds werden er in Harelbeke aanpassingen gedaan om de Leie toegank...

Na vijf jaar voltooide De Vlaamse Waterweg nv eerder dit jaar de Leiewerken in Harelbeke. "Het project bevordert niet alleen binnenscheepvaart op de Leie, maar biedt ook een enorme meerwaarde voor de omwonenden en de stad. De vernieuwde boulevard aan de Leieboord is er eentje om trots op te zijn", vertelt burgemeester Alain Top (SP.A). De Leiewerken in Harelbeke gingen in 2015 van start en maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. "Enerzijds werden er in Harelbeke aanpassingen gedaan om de Leie toegankelijk te maken voor schepen tot 4.500 ton, anderzijds werden de rivier en haar oevers opgewaardeerd, zodat die nu een volwaardig deel uitmaken van de stadskern", vertelt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd regio West bij De Vlaamse Waterweg nv. Met dit Seine Schelde-project wordt de binnenvaart een nog sterker alternatief voor goederenvervoer op de weg.Voor de werkzaamheden aan de Leie werkte De Vlaamse Waterweg nv nauw samen met het lokale stadsbestuur. "In samenspraak met de stad werden de werken zodanig gefaseerd, dat de hinder voor de lokale gemeenschap beperkt bleef", vertelt Dejonckheere. "Het stuwsluiscomplex werd grondig vernieuwd, de Hogebrug werd verhoogd en Harelbeke kreeg er een nieuwe voetgangersbrug naar het Moleneiland bij", voegt burgemeester Top toe. "Ook de Leieboorden werden in een modern jasje gestoken, zo zijn de kaaien opnieuw een fijne plek om te vertoeven. Het Marktplein, waar de Leieboorden op uitlopen, ondervindt ook de positieve gevolgen van de opwaardering. Inmiddels zijn de vernieuwingswerken daar ver gevorderd."Als kers op de taart maakt het Leieproject in Harelbeke nu kans op een Publica Award, een initiatief dat projecten uit de publieke sector in de bloemetjes zet. "De nominatie in de categorie Urban Development, Infrastructure & Mobility is volgens mij meer dan verdiend. De Leie neemt nu opnieuw haar rechtmatige plaats op in het hart van de stad", vertelt Alain Top. "Voor De Vlaamse Waterweg nv zijn de Leiewerken een toonbeeld van een goede samenwerking met lokale besturen", besluit Dejonckheere. "Door een luisterend oor te bieden, de werkzaamheden te faseren en snel te handelen, bereikten we alle gewenste resultaten en stevenen we nu samen af op een ecologische en duurzame toekomst. In een voortdurend veranderende wereld met snelle technologische en digitale ontwikkelingen zijn stedelijke ontwikkelingen, bouwactiviteiten, infrastructuur en mobiliteit de hoekstenen van een diepgaande transformatie van onze samenleving." De Publica Award Urban Development, Infrastructure & Mobility wordt medegeorganiseerd door de vakbladen Bouwkroniek en La Chronique.Stemmen voor het project kan op https://publica-brussels.com/kandidaten-publica-awards-2020/#candidats.