Bij het begin van de zitting gaf schepen van Financiën, Wally Corneillie, de technische uitleg bij de detailopgaves van het MJP 2020-2025. In de komende zes jaar wordt in Ledegem voor 25 miljoen euro geïnvesteerd en worden de belastingen verlaagd. Burgemeester Bart Dochy stelde dat door 13 ja...

Bij het begin van de zitting gaf schepen van Financiën, Wally Corneillie, de technische uitleg bij de detailopgaves van het MJP 2020-2025. In de komende zes jaar wordt in Ledegem voor 25 miljoen euro geïnvesteerd en worden de belastingen verlaagd. Burgemeester Bart Dochy stelde dat door 13 jaar gezond beleid de gemeente tijdens de komende legislatuur extra kan investeren. Ondanks die ruime investeringen, bovenop de reguliere werking, die vastgelegd zijn in 36 actieplannen en 134 acties kan een belastingverlaging gerealiseerd worden in de aanvullende personenbelasting (vanaf 2021 gaat de aanslagvoet van 8 % naar 7,5 %, red.) en in de algemene belasting op gezinnen en bedrijven. De belasting voor alleenstaanden wordt verlaagd. Die gaat van 85 naar 50 euro. Voor beginnende zelfstandigen en zelfstandigen met een zeer laag inkomen komt er zelfs een vrijstelling. De gemeenteraad wordt heel sterk betrokken bij de uitwerking van hogergenoemde 134 acties door een zesmaandelijks rapport.Een modernisering van de gemeentelijke organisatie staat in de steigers. Een doorlichting moet leiden tot een betere organisatie en herschikking van takenpakketten. Dat moet een betere dienstverlening aan de burger garanderen. De digitalisering wordt verder doorgevoerd in de interne processen, waarbij de burger uitgenodigd wordt daaraan te participeren. Op die manier moet meer tijd kunnen vrijgemaakt worden om mensen die niet digitaal kunnen werken beter te begeleiden.