In de Vlaamse woon-zorgcentra gold er in volle coronacrisis een opnamestop, opgelegd vanuit de overheid. Sinds begin juni konden de leegstaande kamers weer ingenomen worden door nieuwe bewoners. In woon-zorgcentra De Vlinder en Ceder aan de Leie in Harelbeke, zijn nog een 20-tal kamers onbezet. Maar dat heeft zijn redenen.
...

In de Vlaamse woon-zorgcentra gold er in volle coronacrisis een opnamestop, opgelegd vanuit de overheid. Sinds begin juni konden de leegstaande kamers weer ingenomen worden door nieuwe bewoners. In woon-zorgcentra De Vlinder en Ceder aan de Leie in Harelbeke, zijn nog een 20-tal kamers onbezet. Maar dat heeft zijn redenen. "We hebben inderdaad getemporiseerd met de opnames. We wilden ons personeel de nodige ademruimte en rust geven na de zware inspanningen van de voorbije maanden", duidt Gerdy Haes. Hij is Algemeen directeur van Zorgbedrijf Harelbeke, dat de twee rusthuizen beheert. "Let wel: wie echt zwaar zorgbehoevend is, wordt en werd snel opgenomen." In oorsprong waren er 50 lege plaatsen, nu nog 20. "Het is eigenlijk niet de bedoeling van een woon-zorgcentrum om betere bezettingscijfers te realiseren. We doen de ouder wordende mens daar ook geen plezier mee. Studies wijzen uit dat ouderen liever langer in eigen huis of buurt willen wonen. De vraag is kleiner dan het aanbod."De leegstaande plaatsen worden in De Vlinder sneller ingenomen dan in Ceder aan de Leie. "De Vlinder is een nieuwbouw en moderner ingericht dan de Ceder. De mensen hebben meer mogelijkheden en kunnen nu kiezen", weet voorzitter van Zorgbedrijf Harelbeke Lynn Callewaert."We willen ook ruimte houden voor een eventuele nieuwe coronagolf. Wij willen een antwoord kunnen bieden in dringende situaties." Beide woon-zorgcentra verliezen zo'n 30 bewoners per jaar. Door de coronacrisis zijn er momenteel nu al evenveel. "Er is mogelijks ook oversterfte. We blijven er wel over waken dat iedereen de juiste zorgen krijgt en dat alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen", aldus Lynn en Gerdy. (PVH)