Filip Boury, secretaris van Fietsersbond Ieper en lid van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie Dikkebusseweg, steekt niet onder stoelen en banken dat hij meer van de projectnota verwacht had. "We horen dat veel bewoners ontgoocheld zijn over dit plan", zegt Filip Boury. "Vanaf het begin stelden we dat ook de bewoners beter vroeger betrokken worden om zich uit te spreken over de doelstellingen van de werken en de mogelijke scenario's...

Filip Boury, secretaris van Fietsersbond Ieper en lid van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie Dikkebusseweg, steekt niet onder stoelen en banken dat hij meer van de projectnota verwacht had. "We horen dat veel bewoners ontgoocheld zijn over dit plan", zegt Filip Boury. "Vanaf het begin stelden we dat ook de bewoners beter vroeger betrokken worden om zich uit te spreken over de doelstellingen van de werken en de mogelijke scenario's."Uit analyses van de huidige situatie blijkt dat deze weg een snelheidsregime van 50 km/u met gescheiden fietspaden zou moeten krijgen. Het smalle wegprofiel maakt dit echter moeilijk haalbaar. Het huidig inrichtingsvoorstel is vanaf de Reynaertstraat tot de overweg gemengd verkeer met fietssuggestiestroken, met 50 km/u als maximumsnelheid en daar knelt volgens de Fietserbond het schoentje. "In het scenario met gemengd verkeer hebben wij van in het begin voor 30 km/u gepleit", zegt Filip Boury. "Met een snelheidsverlaging van 50 km/u naar 30 km/u verliest de automobilist maximaal één minuut, maar de veiligheid en het comfort van de fietsers verhoogt aanzienlijk. Met een remafstand die bij regenweer tot 12 meter korter is en het lagere snelheidsverschil tussen de fietsers en het andere verkeer, lijkt ons dit de enige juiste keuze."Fietsersbond Ieper vraagt om in functie van de veiligheid en het handhaven van het snelheidsregime van 30 km/u ook enkele flankerende maatregelen te voorzien. "Wij vragen om op een gedegen manier te onderzoeken of de 'stop' aan de Capucienenstraat - zoals die er tijdelijk was een poos geleden - een permanent karakter zou kunnen krijgen. Daarnaast suggereren wij om via asverschuivingen en aanplanting de maximumsnelheid van 30 km/u af te dwingen. Belangrijk punt is ook de oversteek aan de Oude Vaart Komen-Ieper. Het wegdek zou daar bijvoorbeeld verhoogd kunnen worden en een opvallend kleur kunnen krijgen. Op verschillende beleidsniveaus heeft men de mond vol over fietsveiligheid, fietscomfort en het belang om meer mensen op de fiets te krijgen. In dit project kan men bewijzen dat het effectief menens is. Of wordt de Dikkebusseweg dan toch een gemiste kans voor de fietser?", aldus Filip Boury.(TOGH)