In het scholenvervoersplan gaat de aandacht in de eerste plaats naar straten waarlangs kinderen fietsen of stappen. Zo zal de trage weg van het Zarrenplein naar GBS De Linde beter worden verlicht.
...

In het scholenvervoersplan gaat de aandacht in de eerste plaats naar straten waarlangs kinderen fietsen of stappen. Zo zal de trage weg van het Zarrenplein naar GBS De Linde beter worden verlicht. Op de kruispunten in de Zarren-Lindestraat moeten de paaltjes plaatsruimen voor een lage haag en komt er onder meer een proefwegversmalling. Aan het Agentschap Wegen en Verkeer wordt gevraagd om ook op de drukke verkeersader Staatsbaan/Esenstraat het op te nemen voor de zwakke weggebruiker. Een 'zone 30' tijdens het begin en het einde van de schooldag en de signalisatie van oversteekplaatsen, alsook nieuwe zebrapaden kunnen daarbij een rol spelen.In de voorgaande jaren investeerde de gemeente al ruim in het veiliger maken van de schoolomgevingen, weet schepen van Mobiliteit en Fietsbeleid Lynn Vermote. "We willen echter het volledige traject van en naar school veiliger maken, zodat de kinderen ook gestimuleerd worden om deze verplaatsing op een duurzamere manier te doen, te voet of per fiets.""Met een schoolvervoersplan leggen we de pijnpunten op het traject bloot. Kinderen en ouders geven hun route in en kaarten daarbij de gevaarlijke punten aan. Door dit schoolvervoersplan op te maken samen met schooldirectie en een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders willen we ook het draagvlak vergroten. Er is ook een educatieve taak weggelegd voor de school: door het uitreiken van fiets- en wandelbrevetten en in de verkeerslessen de weg op te gaan om de kinderen te leren omgaan met het drukkere verkeer."Vanaf september 2020 krijgt ieder kind een fluojas van de gemeente cadeau. Via gerichte acties, zoals de fluoselfie-actie, willen we ieder kind stimuleren om deze jas ook dagelijks te dragen. Schepen Vermote hoopt echt tot een veiligere gemeente te kunnen komen en benadrukt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om daaraan toe bij te dragen.De gemeentelijke basisschool in Zarren werkte op haar beurt heel actief mee aan dit actieplan. Directeur van GBS De Linde Jeroen Tolpe vindt het voor de leerlingen die er schoollopen van het grootste belang dat zij op een veilige manier naar school kunnen komen. "Veiligheid dragen we hoog in het vaandel en met dit actieplan is een zeer grote stap gezet in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Momenteel zijn we met onze school achter de schermen hard aan het werken met de werkgroep 'verkeer' om een beleid uit te werken rond veiligheid aan de schoolpoort. Daar zal heel hard worden ingezet op zichtbaarheid en het dragen van het fluojasje.""Ook onze aanpak tijdens de lessen moet anders en wordt in de toekomst een stuk actiever en veel meer praktijkgericht. We zijn de gemeente dan ook dankbaar dat er naar ons werd geluisterd. Samen zorgen we voor een nog veiligere schoolomgeving voor onze kinderen." (HV)