Er zijn drie ontwerpers geselecteerd die voor het ontmoetingscentrum Ten Bercle in Pervijze een visie en een plan van aanpak moeten ontwikkelen. Dat was te horen op de jongste gemeenteraad. "In het voorjaar van 2015 werd bekend dat Leader er een punt van maakte - het zelfs verplichtte - om te onderzoeken of de ruimtes van de kerk mogelijk kunnen heringericht worden als ontmoetingsruimte, wil men aanspraak maken op subsidies", aldus schepen Karline Ramboer (SP.A-Open).
...

Er zijn drie ontwerpers geselecteerd die voor het ontmoetingscentrum Ten Bercle in Pervijze een visie en een plan van aanpak moeten ontwikkelen. Dat was te horen op de jongste gemeenteraad. "In het voorjaar van 2015 werd bekend dat Leader er een punt van maakte - het zelfs verplichtte - om te onderzoeken of de ruimtes van de kerk mogelijk kunnen heringericht worden als ontmoetingsruimte, wil men aanspraak maken op subsidies", aldus schepen Karline Ramboer (SP.A-Open).HerbestemmingsstudieIntussen liep de herbestemmingsstudie van NOA rond het herbestemmen van de verscheidene kerken. "Die studie is intussen afgerond en NOA heeft een eindrapport gemaakt", zegt Karline Ramboer. "We hebben met een werkgroep drie ontwerpers geselecteerd. Die drie moeten nu aan de slag met zowel het eindrapport van NOA, waaruit blijkt dat er potentieel heel wat mogelijkheden zijn om de functies van een ontmoetingscentrum onder te brengen in de kerk, als met de herbestemmingsstudie van Room en Room.""Half oktober wordt de definitieve ontwerper gekozen om dan uiteindelijk te landen uiterlijk rond de bouwvakantie van 2016 met het bouwaanvraagdossier en de opmaak van het subsidiedossier. We hopen te starten met de bouw in de loop van 2017. Uiteraard zullen er nog terugkoppelingsmomenten zijn naar de gebruikers en moeten er nog belangrijke gesprekken gebeuren met het bisdom en het centraal kerkbestuur rond de eventuele herbestemming van de kerk Pervijze naar een oc."De stad heeft ook voor de toekomst van drie andere Diksmuidse kerken een haalbaarheidsstudie laten maken. "Voor de kerk van Lampernisse is die studie afgerond", gaat schepen Martin Obin (CD&V) verder. "Er is een voorstel om van het gebouw een urnenkerk te maken. Nu is het de bedoeling om samen met het kerkbestuur, het bisdom en de gemeenschap van Lampernisse die plannen te verfijnen. En we moeten uiteraard met een bisdom tot een consensus komen."Ook voor de kerk van Oudekapelleis de haalbaarheidsstudie afgewerkt. "Maar voor die kerk is er voorlopig geen concrete herbestemming uit de bus gekomen", aldus Martin Obin. "Daarom gaan we dat dossier nu even rustig laten liggen. Zo lang er geen concrete herbestemming is, blijft het kerkgebouw als kerk in gebruik." Mogelijk zou er kunnen worden gedacht om er een jeugdherberg in onder te brengen. Maar dan zou er zich een mobiliteitsprobleem kunnen voordoen. Voor een hotel speelt dat minder mee. Nu, er zijn verscheidene scenario's. Misschien duikt er nog een ander scenario op. Voorlopig blijft alles bij het oude. In de kerken zijn er ook nog altijd vieringen.""Woumen moeilijker"Ten slotte is er nog de kerk van Woumen. "Om subsidies te krijgen, moesten we ook haalbaarheidsstudies laten opmaken voor de kerken van Pervijze en Woumen", legt Martin Obin uit. "Uit die haalbaarheidsstudies blijkt dat Woumen iets moeilijker ligt om mee te nemen in het verhaal van de ontmoetingscentra. Nu is het aan de ontwerper. We zullen zien wat er uit komt." (TVDA)