Het is intussen 75 jaar geleden dat Duitsland capituleerde en hierdoor een einde kwam aan WOII. Namens L...

Het is intussen 75 jaar geleden dat Duitsland capituleerde en hierdoor een einde kwam aan WOII. Namens Lokaal Bestuur Koksijde en de vaderlandslievende verenigingen legde de burgemeester een bloemenkrans neer ter ere van de krijgsgevangenen, politieke gevangenen en plaatselijke gesneuvelden van WOII. Het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke dode slachtoffers van Koksijde die vielen tijdens de twee wereldoorlogen staat opgesteld op het kruispunt van de Robert Vandammestraat en het Louise Hegerplein. ( MVQ)