Het bericht is te lezen in De Tijd. AGSO Knokke-Heist heeft samen met Veolia, een firma gespecialiseerd in milieu- en watertechnologie, en het familiale installatiebedrijf Hego-GTC een consortium gevormd om de haalbaarheid van dit project na te gaan.
...

Het bericht is te lezen in De Tijd. AGSO Knokke-Heist heeft samen met Veolia, een firma gespecialiseerd in milieu- en watertechnologie, en het familiale installatiebedrijf Hego-GTC een consortium gevormd om de haalbaarheid van dit project na te gaan.Momenteel stroomt er water uit de Ardennen en Nederland uit de Knokse kranen. Door de droogte van de voorbije jaren is het plan gerijpt om van zeewater drinkbaar water te maken. Tot nu toe is er nog geen watertekort geweest, maar het risico wordt groter als de klimaatopwarming zich voortzet en langdurige periodes van droogte aanhouden. Knokkenaars en toeristen verbruiken per jaar 2,5 miljoen kubieke meter water.AGSO produceert zelf een half miljoen kubieke meter dank zij het grondwater onder een Knoks golfterrein. De rest van het leidingwater wordt aangevoerd vanuit Nederland en Wallonië. Maar die aanvoerlijnen zijn duur en onzeker. Op zomerse piekmomenten zouden er in de toekomst problemen kunnen oprijzen inzake drinkwaterbevoorrading.De toekomstige waterfabriek zou volgens De Tijd op de site van Aquafin gebouwd worden. De bedoeling is om zout water uit de Noordzee en brak water uit het Leopoldkanaal te filteren via membraantechnologie - een procedure die al in het Midden Oosten toegepast wordt. Water wordt onder hoge druk door membranen gestuwd om zout en andere deeltjes te verwijderen. Die ontziltingsinstallatie moet jaarlijks 1 miljoen kubieke meter drinkbaar water opleveren.Tevergeefs belden wij naar AGSO Knokke-Heist om meer uitleg. De voltallige directie is momenteel met vakantie en is niet bereikbaar voor commentaar.