De Caelfmolen (1760), de Calfmolen (1772), de Kalfmeulen (1838) werd in 1928 aangekocht door de vrienden van de Konink...

De Caelfmolen (1760), de Calfmolen (1772), de Kalfmeulen (1838) werd in 1928 aangekocht door de vrienden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen met medewerking van het gemeentebestuur van Knokke en twee verenigingen.Na de Tweede Wereldoorlog werd de molen hersteld. De Kalfmolen is een open standerdmolen in de wijk Het Kalf bij Het Zoute en fungeerde als korenmolen. Drie vakkundige molenaars zorgen er beurtelings voor om deze molen in werking te houden.Op de Facebookpagina van het Museum Sincfala kan men zien wanneer de molen effectief gratis te bezoeken is.(DM)