Het stadsbestuur van Oostende keurde de omgevingsvergunning goed voor de restauratie en de verbouwing van kinderboerderij De Lange Schuur. De hoeve is sinds 2005 beschermd als monument, maar de dwarsvleugel stortte in 2008 in. Die dwarsvleugel zal nu deels worden herbouwd en deels gerestaureerd. Het beschermde gebouw behoudt hetzelfde volume en wordt met zoveel mogel...