De buitenmuur van de begraafplaats aan de Stuiverstraat is in slechte staat en op verschillende plaatsen aan herstelling toe. Daarom wordt de volledige...

De buitenmuur van de begraafplaats aan de Stuiverstraat is in slechte staat en op verschillende plaatsen aan herstelling toe. Daarom wordt de volledige muur binnenkort gerestaureerd, zo besliste het stadsbestuur. "We wensen tijdig te investeren en te renoveren om zo ons waardevol stadspatrimonium duurzaam in stand te houden. Deze buitenmuur is een beeldbepalend zicht voor onze begraafplaats in de Stuiverstraat en heeft alvast nood aan een grondige opknapbeurt", aldus schepen Anseeuw.De werkzaamheden omvatten een reiniging en een grondige herstelling waar nodig. De kostprijs van de werken wordt geraamd op zo'n 126.800 euro. De werken gaan van start half januari 2021 en zullen - afhankelijk van de weersomstandigheden - een vijftal maanden duren.(HH)