Hubert nam die functie officieel op in april '75 en bleef dus maar liefst 43 jaar binnen het bestuur actief. Hij kreeg daarvoor het gouden ereteken van Sint-Donatianus opgespeld, voorzitt...

Hubert nam die functie officieel op in april '75 en bleef dus maar liefst 43 jaar binnen het bestuur actief. Hij kreeg daarvoor het gouden ereteken van Sint-Donatianus opgespeld, voorzitter Herman Van Kerrebrouck overhandigde Hubert ook bijhorende oorkonde. "Hubert ging altijd zeer minutieus te werk, zo heeft hij eens urenlang gezocht naar een verschil van 45 eurocent... En het uiteindelijk ook gevonden", aldus Herman. Op de receptie nadien in zaal De Notelaar, werd Hubert ook nog eens toegesproken door burgemeester Alain De Vlieghe die kort zijn levensloop schetste. "Hubert was een beetje een workaholic; werken was zijn grootste hobby", klonk het onder meer. En Hubert heeft ook altijd graag tijd gemaakt voor het verenigingsleven; zo heeft hij bijvoorbeeld nog in het bestuur van het Zuienkerkse feestcomité en bij de Gezinsbond gezeten. Als secretaris van de kerkfabriek wordt hij opgevolgd door Filip Demeyere.(WK - Foto WK)