Op de festivalweide zelf had politiezone Vlas een meldpunt opgesteld, waar iedereen terechtkon. Om een schermutseling te melden, bijvoorbeeld, maar ook als iemand zich seksueel geïnt...

Op de festivalweide zelf had politiezone Vlas een meldpunt opgesteld, waar iedereen terechtkon. Om een schermutseling te melden, bijvoorbeeld, maar ook als iemand zich seksueel geïntimeerd voelde."Van de zes meldingen van grensoverschrijdend gedrag was er een aantal heel concreet", is te horen bij de politie. "In die mate dat we ze verder opvolgen." De melding kan resulteren in een proces-verbaal.Tijdens het festival werden in totaal ook 2.500 personen opgelijnd om hen te controleren met drugshonden. "We hebben geconstateerd dat 64 personen verboden middelen mee hadden. We stelden voor elk van hen een pv op en daarna moesten ze rechtsomkeer maken. Ze kregen dus geen toegang tot het festival.""Eén persoon had een hoeveelheid verboden middelen bij die veel te groot was voor enkel eigen gebruik. Die werd gearresteerd."Bij de politiezone Vlas kwamen verder enkele meldingen binnen van geluidsoverlast.