"Ik ben me 30 jaar geleden beginnen verdiepen in de materie rond de nieuwe wereldorde", vertelt Johnny. "Daar bestaat enorm veel lectuur over. Ik vroeg me af in hoeverre dat allemaal klopt. Ik ben tot de vaststelling gekomen dat de nieuwe wereldorde eigenlijk al begin vorige eeuw op de rails gezet werd."
...

"Ik ben me 30 jaar geleden beginnen verdiepen in de materie rond de nieuwe wereldorde", vertelt Johnny. "Daar bestaat enorm veel lectuur over. Ik vroeg me af in hoeverre dat allemaal klopt. Ik ben tot de vaststelling gekomen dat de nieuwe wereldorde eigenlijk al begin vorige eeuw op de rails gezet werd.""Vroeger konden landen autonoom beslissingen nemen, maar nu zijn er krachten aan het werk die de grenzen doen verdwijnen. In plaats daarvan komt er een systeem dat niets meer te maken heeft met democratie. Aan de top van de Europese Unie zitten mensen van wie je je afvraagt door wie ze verkozen zijn", vindt Johnny."Overigens zie ik veel gelijkenissen met het verleden. Hitler wilde Europa inpalmen om vervolgens wereldheerschappij te krijgen, maar dat is hem niet gelukt met geweld. Hetzelfde komt nu evenwel terug in een ander, geweldloos kleedje. In het nazitijdperk werden geesteszieken gesteriliseerd en werden zogenaamde Untermenschen vergast. Nu worden ongeboren baby's en ouderen via abortus en euthanasie geviseerd.""Ook het politiek correcte denken is een uiting van die nieuwe wereldorde. Bovendien wil men via camera's, smartphones, gezichtsherkenning en databanken iedereen onder controle houden. Dit komt ook in de bijbel voor, als het tijdperk van de Antichrist", legt Johnny uit."Er zijn achter de schermen krachten aan het werk die meehelpen om de globalisering tot stand te laten komen. De invloed van allerlei duistere organisaties wordt daarbij onderschat. Die globalisering komt uiteindelijk neer op het hebben van macht en geld. We evolueren naar een globaal systeem met leiders die niet democratisch verkozen zijn." Toch heeft Johnny nog geloof in de toekomst. "Lees de bijbel en leg de krant ernaast en je krijgt meteen bevestiging. Deze tijden staan beschreven. We mogen uiteraard niet blind zijn voor wat er wereldwijd gebeurt, maar niettemin geloven we met alle evangelischen in een hoopvolle toekomst. Met Christus in je leven gaan je ogen open voor wat er werkelijk aan het gebeuren is, zonder angstig te worden. We moeten ook aan mensen vertellen dat er een hoopvolle toekomst is. Het is immers nog niet gedaan na dit leven. We moeten samen blijven werken aan een goede, gezonde samenleving en intussen ook hoop brengen naar de mensen toe."