"In het belang van onze patiënten, vragen we dat bezoekers hun bezoek waar mogelijk uitstellen of beperken. We vragen mensen die zelf ziek zijn of zich wat ziek voelen - g...

"In het belang van onze patiënten, vragen we dat bezoekers hun bezoek waar mogelijk uitstellen of beperken. We vragen mensen die zelf ziek zijn of zich wat ziek voelen - griepsymptomen, verkoudheid,... - met aandrang om géén patiënten te bezoeken", klinkt het bij het Jan Ypermanziekenhuis.Wie toch op bezoek komt, moet rekening houden met voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van de patiënten niet in het gedrang te brengen. "Ontsmet steeds je handen voor je de kamer binnengaat. In het hele ziekenhuis zijn dispensers met ontsmettingsmiddel aanwezig. Raak de patiënt niet aan en hou voldoende afstand. Beperk je bezoek in tijd en beperk het aantal bezoekers per patiënt."Op de afdelingen met de meest kwetsbare patiënten - geriatrie, intensieve zorgen - dienen bezoekers zich eerst aan te melden via de parlofoon aan de ingang van de afdeling. (TOGH)