"Ingelmunsterse verenigingen vragen al langer naar betere zalen voor hun activiteiten. Daarnaast hebben de zalen in het ontmoetingscentrum een update nodig. Twee belangrijke redenen waarom de bouw van een Huis van de Vrije tijd één van de grote werken is uit ons beleidsplan", verduidelijkt schepen van cultuur Jean-Pierre Deven.
...

"Ingelmunsterse verenigingen vragen al langer naar betere zalen voor hun activiteiten. Daarnaast hebben de zalen in het ontmoetingscentrum een update nodig. Twee belangrijke redenen waarom de bouw van een Huis van de Vrije tijd één van de grote werken is uit ons beleidsplan", verduidelijkt schepen van cultuur Jean-Pierre Deven.Een werkgroep bekeek wat de mogelijkheden waren, bracht bezoeken aan gelijkaardige projecten en organiseerde een roadshow waarbij alle betrokken verenigingen, adviesraden, politieke fracties, enzovoort hun opmerkingen konden doorgeven. Op basis van deze informatie werd beslist om verder te werken aan drie doelstellingen : het bouwen van een Cultuurhuis, inrichten van een centraal infopunt in of bij het gemeentehuis en het uitrusten van de Cultuurfabriek.In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum, in 2016 goedgekeurd, is de locatie van het nieuwe Cultuurhuis voorzien in de Oostrozebekestraat: op de site van de vroegere wasserij 'Reinwas' en de achtergelegen loods die door brouwerij Vanhonsebrouck werd gebruikt. Een centrale locatie, goed bereikbaar, zowel te voet als met de fiets of de auto. Met voldoende parkeermogelijkheden in de buurt, dankzij onder andere de centrumparking. Het Cultuurhuis zal de gepaste accommodatie bieden voor allerlei activiteiten en culturele evenementen. "We voorzien twee volledig uitgeruste polyvalente zalen. Uiteraard zijn een goede akoestiek, degelijke en eenvoudige technieken en aangepaste verlichting belangrijke aandachtspunten. Deze nieuwe zalen moeten zorgen voor een ontlasting van de evenementenhal in het sportcentrum en sluiten aan op het aanbod van de Cultuurfabriek", vervolgt Jean-Pierre Deven. "Ook een hedendaagse en aantrekkelijke bibliotheek, die inspeelt op ontmoeten en informatie delen via lezingen en workshops krijgt er onderdak."Een denkgroep van interne medewerkers en externe experts volgt alles van dichtbij op. Via bevragingen en overlegmomenten worden verenigingen, participatieraden... nauw bij dit project betrokken. Ook alle politieke partijen zijn van bij de start betrokken. Momenteel werkt de denkgroep verder aan het opstellen van een projectdefinitie. Hierin staan alle uitgangspunten, doelstellingen en eisen waaraan het Cultuurhuis moet voldoen. Daarna volgt de aanstelling van een ontwerpteam."Momenteel zijn er drie locaties waar je terechtkunt voor verschillende zaken: het ontmoetingscentrum, de bibliotheek en het onthaal in het gemeentehuis. Vaak worden bezoekers doorgestuurd van de ene naar de andere locatie of weet men niet goed waar ze met hun vragen terechtkunnen. Ieder gebouw heeft bijvoorbeeld een eigen kostenplaatje voor onderhoud en verwarming. Geen efficiënte situatie. Daarom komt er in de toekomst in of bij het gemeentehuis een Infopunt met ruime openingsuren. In de mate van het mogelijke brengen we in de backoffice zoveel mogelijk administratieve diensten samen. Zo stimuleren we de samenwerking tussen alle diensten", zegt burgemeester Kurt Windels. "Met de hulp van een externe adviseur zal in 2021 een concrete visie opgemaakt worden over de toekomstige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening. Op basis daarvan werken we het Infopunt verder uit."Sinds eind 2016 maken heel wat verenigingen gebruik van de Cultuurfabriek aan het station voor de organisatie van evenementen en activiteiten. Om te garanderen dat deze locatie ook in de toekomst een aanvulling vormt op het Cultuurhuis krijgt het gebouw een facelift. "De benedenzaal in de Cultuurfabriek blijft een polyvalente ruimte. Er komen onder andere betere bar- en cateringvoorzieningen. De bovenzaal is de vaste repetitieruimte voor enkele muziekverenigingen en de kunstacademie. Deze ruimte is momenteel enkel bereikbaar via de trap. Daarom krijgt het gebouw een lift voor betere toegankelijkheid", aldus schepen Deven. Om de nodige vergunningen te kunnen aanvragen, stelt het bestuur in 2021 een ontwerper aan die deze visie verder moet uitwerken. De renovatiewerken zullen vermoedelijk pas in 2022 starten. (PADI)