Door Erik De Block
...

Door Erik De Block"Een namiddag zwerfvuil ruimen op eigen terrein of ervoor zorgen dat je vereniging zo weinig mogelijk afval produceert. Er zijn actieplannen genoeg om meteen van start te gaan. Er werd via het coachingstraject een actieplan opgesteld van welke acties we de komende jaren zullen ondernemen. De actie rond sigarettenpeuken staat voor onze stad in de loop van volgend jaar gepland.""We hebben met Proper Wervik een heel sterke burgerbeweging die zwerfvuil ruimt. Er zijn hiervoor reeds zo'n 150 vrijwilligers. Dit jaar werken we vooral aan het beter coördineren van de werking buurtwerking OCMW en Proper Wervik zodat beiden niet wekelijks dezelfde stukken gaan ruimen.""Enkele acties proberen we nog voor nieuwjaar te ondernemen. Proper Wervik maakte in het verleden zelf bermbordjes om te tonen waar ze geruimd hebben, maar deze zijn aan vervanging toe. Door het coachingstraject met de Mooimakers zullen er bermbordjes worden gemaakt om de samenwerking tussen alle partners in de verf te zetten. Bermbordjes, zoals deze van de Boerenbond die nu soms langs de weg staan, zullen dan met Proper Wervik in het straatbeeld verschijnen. Na een maand zullen deze dan terug verwijderd worden en ergens anders worden geplaatst.""Dankzij het engagement van de verenigingen kunnen we Vlaanderen mooier maken. Op het einde van de rit bedanken we de deelnemende verenigingen voor alle inspanningen voor de Operatie Proper. Zo eindig je niet alleen met een propere vereniging of club, maar ook met mooie beloning: een cheque van drie euro per lid, met een minimum van 150 euro en een maximum beloning per vereniging van 1.500 euro."Een aantal verenigingen ging reeds aan de slag. Zo schreven het Sint-Jozefscollege uit de Koestraat en de atletiekclub Athleoo zich in voor het jaar 2018-2019. Beiden werden hiervoor beloond en ontvingen woensdag een cheque van de Mooimakers. Het Sint-Jozefscollege in de Koestraat kreeg 525 euro en atletiekclub Athleoo 600 euro. "Atletiekclub Athleoo en de school Futura uit de Hellestraat schreven zich alvast terug in voor het jaar 2019-2020, vertelt de schepen. "We hopen dat nog vele scholen en verenigingen zullen volgen om bij te dragen aan een mooie en nette buurt."Wervik werd ook geselecteerd voor de netheidsbarometer. Dat is een onafhankelijk meetsysteem om de hoeveelheid zwerfvuil in kaart te brengen. Gedurende het coachingstraject voert een onafhankelijk onderzoeksbureau vier keer per jaar een meting uit, te starten met een nulmeting. Na afloop van het project in 2022 dient de stad zelf vier keer per jaar de metingen uit te voeren. De stad selecteerde reeds de straten die gemeten mogen worden. Uit de eerste metingen blijkt alvast dat we niet slecht scoren en dit allemaal onder meer dankzij de goede werking van Proper Wervik. We willen dan ook de komende maanden de campagne 'Houd Wervik Proper' nog blijvend in de verf zetten. In het kader van de fractietelling zwerfvuil zullen er in 2019 en 2020 nog bijkomende metingen plaatsvinden via OVAM. In totaal zullen meer dan 6.000 locaties in heel Vlaanderen opgemeten worden, gespreid over de vier seizoenen.