"Enkele weken terug schreef de heemkring Heyst Leeft brieven naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist en Onroerend Erfgoed Brugge om de aan...

"Enkele weken terug schreef de heemkring Heyst Leeft brieven naar het gemeentebestuur van Knokke-Heist en Onroerend Erfgoed Brugge om de aandacht te vestigen op de precaire toestand van het geklasseerde monument schuur Boerenhof, tegenover het station van Heist", vertelt ondervoorzitter Andre Desmidt. "De hevige storm heeft nu het beschermend zeil gescheurd en gehalveerd, waardoor een deel van het dak onbeschermd blijft en blootgesteld wordt aan de grillen van het weer. Verdere aftakeling is dan ook niet denkbeeldig. De heemkring Heyst Leeft rekent er op dat zowel het gemeentebestuur als Onroerend Erfgoed druk zullen uitoefenen op de eigenaar om tot een onmiddellijk herstel over te gaan.(DM)