In 2015 lag er al een plan op tafel om windturbines te plaatsen langs de Leie, op de grens met Oeselgem. Hiertegen werd heel hevig geprotesteerd, vooral de buurtbewoners. Maar de gemeenten Dentergem en Zulte waren ook niet te vinden voor de project en adviseerden beiden negatief in de zaak uit 2015. Toen werd ook al opgenomen dat de industriezone langs de E17 tussen Zulte en Kruisem wél geschikt was voor het plaatsen van windturbines. Burgemeester Simon Lagrange: "We zijn hier heel duidelijk en consequent in: we zeiden dit in 2015 toen we samen met Dentergem protesteerden tegen geplande windmolens in de Leievallei, we zeiden dit in aanloop naar de verkiezingen vorig jaar in ons ve...

In 2015 lag er al een plan op tafel om windturbines te plaatsen langs de Leie, op de grens met Oeselgem. Hiertegen werd heel hevig geprotesteerd, vooral de buurtbewoners. Maar de gemeenten Dentergem en Zulte waren ook niet te vinden voor de project en adviseerden beiden negatief in de zaak uit 2015. Toen werd ook al opgenomen dat de industriezone langs de E17 tussen Zulte en Kruisem wél geschikt was voor het plaatsen van windturbines. Burgemeester Simon Lagrange: "We zijn hier heel duidelijk en consequent in: we zeiden dit in 2015 toen we samen met Dentergem protesteerden tegen geplande windmolens in de Leievallei, we zeiden dit in aanloop naar de verkiezingen vorig jaar in ons verkiezingsprogramma en we zeggen dit ook nu. We zijn als gemeentebestuur voorstander van meer groene, hernieuwbare energie en vinden de industriezone een geschikte locatie voor windmolens. Verschillende studies bevestigen dit."Concreet gaat het over een aanvraag voor vier windmolens in de industriezone, waarvan één op Zults grondgebied, en nog drie aan de overkant van de E17. In het totaal gaat het dus over zeven geplande windturbines waarvan het merendeel in Kruisem zou komen.Tegen dit project werden 350 bezwaren ingediend, waarvan ongeveer de helft uit Zulte. Opmerkelijk gezien de verdeling van de turbines over het grondgebied. De meeste bezwaren komen wel uit een petitie. Specifieke buurtbewoners kregen we niet te pakken, maar hun bezwaren werden verwoord door Henk Heyerick: "Burgers stellen zich vooral vragen bij de locatie en de hoogte van de turbines, ook al zijn ze voorstander van groene energie." Naast de bezwaren van de buurtbewoners, verwijst CD&V ook naar Jan Lippens, de echtgenoot van eerste schepen Sophie Delaere. Hij is betrokken bij het windmolenproject door middel van zijn firma Zaubeek Power cvba. Op de gemeenteraad zelf verliet Sophie dan ook de zitting voor dit item, zoals het hoort. Desondanks werden dit alluderen op belangenvermenging door Henk Heyerick hem niet in dank afgenomen door Simon Lagrange. "We vinden het heel flauw om dit thema aan te grijpen om een schepen ten onrechte persoonlijk aan te vallen", aldus burgemeester Lagrange. "Het is belangrijk om met de grootst mogelijke openheid een draagvlak te creëren bij de burger", dixit Henk Heyerick. Open Zulte verwijt CD&V een gebrek aan consequentie: "De plaatsing van windmolens langs de E17 stond ook in hun verkiezingsprogramma", klinkt het.CD&V vroeg om een objectief onderzoek vooraleer het gemeentebestuur een beslissing neemt. Dit voorstel werd weggestemd door de meerderheid. Simon Lagrange: "Verschillende studies bevestigen dat de industriezone een geschikte locatie is voor windmolens. Zowel in het provinciaal beleidskader voor windturbines (2009) als in de voorbereidende studies voor het nieuwe beleidsplan Ruimte voor de gemeente Zulte komt dit duidelijk naar voor. Nu zeggen dat de industriezone en de E17 geen geschikte locatie is, betekent hetzelfde als zeggen dat er geen enkele windmolen mag gebouwd worden op het grondgebied van Zulte. Het is niet realistisch, noch qua budget noch qua tijdsduur, om voor elke vierkante meter vooraf een detailstudie te maken van de impact van een mogelijke windmolen. Over de concrete lopende aanvraag doen we nu nog geen uitspraak, later zullen we een gemotiveerd advies overmaken aan de provincie Oost-Vlaanderen. (JF)