In hun appartement nabij de kerk zullen alleen de stalen heks Mette van de Smesse en de tweelingzussen Maine Mutse en Trinne Wup het decor sieren. Na vijf edities is het doek nu echter gevallen, want ook de organisatie van dergelijk gebeuren vergde heel wat voorbereiding en af en toe kopzorgen. Door de jaren heen werden er altijd maar meer heksen geplaatst en zodoende zijn er nu een dertigtal die andere oorden moeten opzoeken. De groep heksen werd nu in bescherming genomen door de Groep Beselaars Archief die er een klinkklare oplossing voor heeft gevonden om ze op Beselaars grondgebied te houden. Na overleg werd beslist om ze te laten adopteren door inwoners van het heksendorp die ze bij de feestelijkheden zullen buiten zetten en goed zullen verzorgen tijdens het stille jaar.

Dat er vele waardevolle tussen zitten, is een feit en daarom worden ze ter adoptie aangeboden op dinsdag 2 juli tussen 18u en 19u op het domein De Kortekeer, het terrein van de Koninklijke Schuttersgilde Sint - Sebastiaan. Let wel: de deuren gaan pas open om 18u, om de heksen in alle rust te kunnen bekijken. De dag zelf wordt beslist hoe het verloop zal worden van deze adoptie, want de organisatie ligt bij de GBA, die iedereen er attent op maakt dat al vanaf de namiddag staan wachten aan de poort geen enkele zin heeft. Vergeet niet dat de voorwaarde is om uit Beselare te komen en de belofte te doen dat ze tijdens de heksenfeesten buiten staat om van het spektakel te genieten en ten eeuwige dage in het heksendorp zal blijven wonen.

(ZB)

In hun appartement nabij de kerk zullen alleen de stalen heks Mette van de Smesse en de tweelingzussen Maine Mutse en Trinne Wup het decor sieren. Na vijf edities is het doek nu echter gevallen, want ook de organisatie van dergelijk gebeuren vergde heel wat voorbereiding en af en toe kopzorgen. Door de jaren heen werden er altijd maar meer heksen geplaatst en zodoende zijn er nu een dertigtal die andere oorden moeten opzoeken. De groep heksen werd nu in bescherming genomen door de Groep Beselaars Archief die er een klinkklare oplossing voor heeft gevonden om ze op Beselaars grondgebied te houden. Na overleg werd beslist om ze te laten adopteren door inwoners van het heksendorp die ze bij de feestelijkheden zullen buiten zetten en goed zullen verzorgen tijdens het stille jaar. Dat er vele waardevolle tussen zitten, is een feit en daarom worden ze ter adoptie aangeboden op dinsdag 2 juli tussen 18u en 19u op het domein De Kortekeer, het terrein van de Koninklijke Schuttersgilde Sint - Sebastiaan. Let wel: de deuren gaan pas open om 18u, om de heksen in alle rust te kunnen bekijken. De dag zelf wordt beslist hoe het verloop zal worden van deze adoptie, want de organisatie ligt bij de GBA, die iedereen er attent op maakt dat al vanaf de namiddag staan wachten aan de poort geen enkele zin heeft. Vergeet niet dat de voorwaarde is om uit Beselare te komen en de belofte te doen dat ze tijdens de heksenfeesten buiten staat om van het spektakel te genieten en ten eeuwige dage in het heksendorp zal blijven wonen.(ZB)