Handelaars hekelen flaters bij organisatie zwarte containers op ‘t Zand: “’s Avonds leek de kerstmarkt op een kerkhof”

© Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Na amper een week hebben de twintig standhouders van de kerstmarkt op ’t Zand in Brugge hun zwarte containers gesloten. “Dit is een nachtmerrie. Wij zitten veertig dagen zonder inkomsten”, zuchten Evelien De Loof en Joeri Van Waeyenberge van The Bread Barn.

Evelien De Loof en Joeri Van Waeyenberge, die de foodtruck The Bread Barn uitbaten, voelden zich twee weken geleden erg gelukkig: “We hadden een plaatsje kunnen bemachtigen op de kerstmarkt op ‘t Zand. Maar daags voor de opening van de kerstmarkt voelden we al nattigheid. De twintig containers stonden niet opgesteld zoals het plan voorschreef toen we een huurcontract ondertekenden met het Brugs Handelscentrum.”

U-vorm

“Normaal gezien was de kerstmarkt op ‘t Zand uitgetekend in een U-vorm, met drie eetstanden in het midden. We hadden ervoor gezorgd om strikt de reglementering van het federaal voedselagentschap na te leven: een extra vloer en afwasbare prints op de panelen. Dat het slecht weer was op de openingsavond, daar kon niemand iets aan doen. Maar de kerstbomen werden zomaar tussen de containers gegooid. Slechts enkele bomen waren voorzien van kerstlichtjes. En er ontbraken zware voeten bij de parasols, waar de bezoekers konden schuilen tijdens de regenbuien. Voor de drankstand van Punta Est waren er zelfs geen parasols, ze hebben ze zelf noodgedwongen daags nadien moeten aanvoeren. In ons contract stond nochtans vermeld dat de standhouders niks mochten aanpassen aan de binneninrichting van het plein.”

Geen financiële compensatie

“Zaterdagochtend, tijdens de markt, bleef het droog. Maar er was slechts één in- en uitgang van de kerstmarkt, ter hoogte van ‘t Putje. Bijna niemand hield zich aan dat ‘ommetje’, we konden dus nauwelijks rekenen op bezoekers van de zaterdagmarkt. En ‘s avonds laat had de kerstmarkt op ‘t Zand veel weg van een kerkhof, zonder verlichting. Na 19 uur konden de bezoekers niet eens meer naar het toilet, want de openbare wc’s van ‘t Zand sloten. Een schril contrast met de kerstmarkten op de twee andere locaties, waar het Brugs Handelscentrum gezorgd had voor feeërieke kerstverlichting en mobiele toiletten.”

“Na het openingsweekend hebben we zowel het kabinet van de burgemeester als het Brugs Handelscentrum gecontacteerd. Dinsdag kregen we de voorzitter en de penningmeester van het BHC op bezoek. Die erkenden dat we op een commerciële ramp op ‘t Zand aan het afstevenen waren en dat er fouten gebeurd waren. Dus werd ons voorgesteld om een formulier te ondertekenen, waarbij we het contract verbraken en ons standgeld terugbetaald kregen. Zonder recht op financiële compensatie.”

Verplaatsen

“Er wordt nu gezegd dat we er veel te vroeg de handdoek in de ring gegooid hebben. Maar we staan met onze rug tegen de muur en zitten nu, ondanks een grote stock, veertig dagen zonder werk. Het gevaar bestond dat de politie de kerstmarkt op ‘t Zand zou sluiten, want er kon op die plek niet coronaproof gewerkt worden. Meerdere containers stonden naar buiten gekeerd en ontsnapten aan de controle. Op onze vraag om de containers te herplaatsen, zoals oorspronkelijk uitgetekend was, werd niet ingegaan. Bijgevolg hebben we snel onze rekening gemaakt, het formulier getekend en het contract verbroken. Daarbovenop wisten stewards ons te vertellen dat elke standhouder voortaan zelf voor de controle van de Covid Safe Tickets moest instaan!”

“Uiteindelijk hebben alle standhouders op ‘t Zand hun kraam gesloten, velen met tranen in de ogen. Hun winterseizoen is totaal mislukt. Er zijn serieuze flaters begaan bij de organisatie van de kerstmarkt, die kampte met structurele problemen”, aldus Evelien De Loof en Joeri Van Waeyenberge, die nu hun foodtruck op de Zeebrugse zeedijk zullen plaatsen, hopend op een beetje inkomsten.

Er zijn flaters gemaakt, waardoor twintig handelaars veel verlies geleden hebben

Nele Baum, de uitbaatster van de cafetaria van TC Brughia, verkocht met haar foodtruck Lollipop wafels en warme, non-alcoholische dranken op de kerstmarkt. Zij bevestigt dit verhaal: “Je verwacht dat de organisatoren de kerstmarkt gezellig aankleden, ‘t Zand bleef een kil en donker plein. Ze staken ons in een hoekje en achteraf bleek dat ze de kerstmarkt niet coronaproof konden afsluiten. Dat weet je toch op voorhand. De opstelling van de containers stond verkeerd! Het gevolg is dat twintig handelaars veel verlies geleden hebben.”

Uithoekje

Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum, betreurt de beslissing: “De handelaars in kwestie hebben er zeer snel – wellicht te snel – de brui aan gegeven. Maar ze krijgen hun standgeld terugbetaald. Dat uithoekje op ‘t Zand was niet de beste locatie, we hebben dit nochtans al voordien aangekaart bij Brugge Plus. Zeker omdat ‘t Zand dit jaar niet opgenomen werd in het lichtparcours van Wintergloed en door de werken aan de uitbreiding van de parking in het Koning Albertpark er veel minder passage is van het station naar de Markt. De bezoekers van Wintergloed trekken via ‘t Minnewater naar het centrum.”

“De kerstmarkten op de Markt en het Simon Stevinplein hebben er wel een goed tweede weekend op zitten. De kinderziektes zijn eruitgehaald: de ventilatie in de dome is verbeterd met extra openingen, de controle op de Covid Safe Tickets verloopt vlotter door meer en betere inzet van stewards. Twee standhouders van ‘t Zand verhuizen naar de Markt”, aldus Dirk Vanhegen.

Mankementen

En de mankementen aan de zwarte containers? Er waren problemen met deurklinken en slecht sluitende daken, waardoor er regen binnen druppelde. En roestende containers, zoals raadslid Pol Van Den Driessche beweert?

Volgens toerismeschepen Philip Pierins vertoonden slechts vier van de honderd geleverde containers kleine mankementen. Die zijn inmiddels opgelost. Toch gaf burgemeester Dirk De fauw aan de vzw Brugge Plus de opdracht om een raadsman aan te stellen en de fabrikant van de containers in gebreke te stellen voor die mankementen.

Te duur?

Ondertussen gaan er stemmen op om ook een onderzoek in te stellen naar de dure kostprijs van de containers. De stad betaalde 600.000 euro, maar recupereert dat bedrag door zes jaar de containers te verhuren aan het Brugs Handelscentrum. BHC verhuurt de zwarte kooien op zijn beurt aan handelaars voor 2.300 à 7.500 euro, volgens grootte en standplaats.

Op Nederlandse websites staan dezelfde containers te koop aan 2.600 euro per stuk, Brugge Plus betaalde meer dan het dubbele aan Bunker 19 en Design Studio Pieter Bostoen. “Het enige verschil met die Hollandse containers is het lichtbakje vooraan”, zucht een handelaar. Liet Brugge Plus zich in de luren leggen? Ontwerper Pieter Bostoen onthoudt zich van elk commentaar.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.