"Al verschillende jaren werden op het kerkhof van Snaaskerke borden geplaatst om eventuele nabestaanden op de hoogte te brengen van de verlopen concessie of verwaarloosde graven. De dienst burgerzaken heeft in maart vorig jaar de nabestaanden van de vervallen concessies, waarvan ze de gegevens terug gevonden hebben, nog eens aangeschreven. Van sommige graven werd er bevestigd dat de concessie niet diende verlengd te worden, anderen zijn te verwaarloosd of er zijn eenvou...

"Al verschillende jaren werden op het kerkhof van Snaaskerke borden geplaatst om eventuele nabestaanden op de hoogte te brengen van de verlopen concessie of verwaarloosde graven. De dienst burgerzaken heeft in maart vorig jaar de nabestaanden van de vervallen concessies, waarvan ze de gegevens terug gevonden hebben, nog eens aangeschreven. Van sommige graven werd er bevestigd dat de concessie niet diende verlengd te worden, anderen zijn te verwaarloosd of er zijn eenvoudigweg geen nabestaanden meer. Om je een idee te geven: van sommige graven is al tientallen jaren geen concessieovereenkomst meer. Bepaalde graven gaan terug tot de jaren 1850, maar zo troffen we ook een grafkelder waar al sinds 1921 geen concessie meer voor geldt." Sinds 2015 worden er in de Gistelse deelgemeenten geen begravingen meer toegelaten, tenzij het gaat om bijgravingen in voorbehouden concessies.Het wegnemen van de graven wordt uitgevoerd in eigen beheer door de stedelijke werkliedenploeg. "En dat voor de eerste keer in de geschiedenis van onze stad", vervolgt de schepen. "We hebben eerst met onze arbeiders - leden van de wegendienst en groenarbeiders - afgetoetst of ze dit zware karwei wel zagen zitten. Vermoedelijk zal het een maand duren vooraleer alle 156 graven zijn geruimd. Concreet worden enkel de grafmonumenten verwijderd, de stoffelijke resten niet. Daarop zullen we vervolgens een nieuwe laag aarde aanbrengen en de site vergroenen. Zo krijgt de vrij ingesloten dorpskern van Snaaskerke een ruimere aanblik. Dit project staat los van de dorpskernvernieuwing." Tijdens de werken is de begraafplaats niet toegankelijk voor publiek. Er is ook een omheining geplaatst om pottenkijkers af te weren.De cel Erfgoed kan de stad adviseren om bepaalde zerken van de sloophamer te sparen. "Speciale, mooie zerken zullen we tijdelijk onderbrengen in onze stedelijke werkplaats", geeft een van de arbeiders mee. "Bij het ontruimen van een graf botsten we op een speciale blikken doos. We dachten eerst aan waardevolle schat, maar de doos bleek leeg te zijn. Wat we doen met waardevolle stukken in het graf zelf? Die zijn eigendom van de stad en worden dus ook naar de stedelijke werkplaats gebracht." Om de overledenen blijvend te eren, zal de stad een gedenkplaat met daarop de namen van betreurden aanbrengen.(TVA)