Gemeente Ingelmunster belooft 102 nieuwe sociale huurwoningen

Schepen Katrien Vandecasteele voor het Sociaal Huis.©FODI FODI
Schepen Katrien Vandecasteele voor het Sociaal Huis.©FODI FODI
Redactie KW

In Ingelmunster heeft de gemeenteraad de visie ‘Sociaal Wonen 2020-2025’ goedgekeurd. Deze visie vormt een onderdeel van de ruimere aanpak van wonen in Ingelmunster. Tegen eind dit jaar zullen er 198 sociale huureenheden zijn.

Wonen is een basisbehoefte voor iedereen. Het lokaal woningbeleid van de gemeente is gebaseerd op drie grote pijlers: een divers en betaalbaar woningaanbod, werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en het adviseren plus informeren van dorpsgenoten met woonvragen.

“Daarvoor werken we nauw samen met SVK Regio Izegem en SHM IZI-wonen. Er is ook een nauwe samenwerking met het OCMW en de Woonwinkel omtrent inschrijving sociale huur, opvolging knelpuntdossiers, enzomeer”, zegt bevoegd schepen Katrien Vandecasteele. “Vanuit het schepencollege zijn er vertegenwoordigingen in de raden van bestuur. De gemeente voorziet ook een jaarlijkse werkingstoelage voor de uitbouw van de SVK-werking en de inzet van de renovatieploeg Wonen en Werken, met mogelijkheid tot tewerkstelling van mensen van het OCMW Ingelmunster.”

Inhaalbeweging

Eind dit jaar zullen er in totaal 198 sociale huureenheden zijn, waaronder 102 extra nieuwe sociale huurwoongelegenheden.

“Onze gemeente deed een serieuze inhaalbeweging”, vertelt de schepen. “We kregen de opdracht om tegen 2025 maar liefst 80 sociale woningen te realiseren. Met fierheid kan ik zeggen dat we tegen eind 2021 het BSO ( bindend sociaal objectief, red. ) zullen halen. Er zullen zelfs 102 extra nieuwe sociale huurwoongelegenheden zijn gerealiseerd. Er zijn ook 13 nieuwe sociale koopwoningen gerealiseerd.”

“Met het lokaal toewijsreglement is er eveneens een totaalaanbod gerealiseerd voor alle doelgroepen, zoals voor mensen ouder dan 65 jaar. Maar ook voor mensen met een beperking wordt er een ernstige inspanning geleverd. In het kader van de vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg is deze toekomstvisie noodzakelijk. De gemeente zal ook blijven inspelen op mogelijke opportuniteiten met private initiatiefnemers en maatschappelijke tendensen.”

“Ingelmunster kijkt uit naar de realisatie van de woonmaatschappijen. De sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) en het sociale verhuurkantoor (SVK) zullen één woonactor vormen, met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Met de gemeente willen we de trekkersrol vervullen. Ik wil nogmaals benadrukken dat wonen een basisbehoefte is, en zeker ook sociaal wonen. Dat blijft een bekommernis van de gemeente.” (Patrick D.)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier