Eerder voerde het gemeentebestuur op het volledige traject van de Oeselgemstraat en Wakkensesteenweg 50 kilometer per uur in als maximale snelheid. Maar dat de omgeving van basisschool Mikado nog veiliger kan, daar is iedereen het over eens.
...

Eerder voerde het gemeentebestuur op het volledige traject van de Oeselgemstraat en Wakkensesteenweg 50 kilometer per uur in als maximale snelheid. Maar dat de omgeving van basisschool Mikado nog veiliger kan, daar is iedereen het over eens."Na de oorspronkelijke schooltoegang langs de Wakkensesteenweg en de hoofdingang ter hoogte van de kerk gaan we nu een doorsteek creëren recht tegenover de Volderstraat. Zo moeten kinderen die uit de richting Wakken komen niet verder richting drukke dorpskom", zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht).Het wordt een wandel- en fietsweg van anderhalve meter breed die zal uitkomen achter de school, waar zich ook het speelpleintje bevindt. "De gemeente zal het weggetje, nadat het belemmerende groen is gerooid, in ternair mengsel aanleggen", aldus de burgemeester.Daar blijft het niet bij. Omdat kamikazepiloten af en toe de wegversmallingen op de Wakkensesteenweg aan de andere kant voorbijrijden en zich zo op het fiets- en voetpad begeven, worden deze maand extra snelheidsremmers aangebracht op die kritieke punten. "Dit kalenderjaar gaan we ook extra snelheidsremmers aanbrengen in de richting van Wakken", zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit Yves Lambrecht (Eendracht).Schooldirecteur Els Desmet is blij met de plannen. "Momenteel staat er nog geen gemachtigd opzichter aan het kruispunt met de Volderstraat, maar dat zou met die nieuwe wandel- en fietsweg kunnen veranderen. Misschien kunnen we ook de kinderen die van aan De Vierschaar komen daar laten binnenrijden", zegt ze. "Alle ingrepen die veiliger verkeer aan onze school ten goede komen juichen we toe, want maar weinig automobilisten respecteren aan Mikado de zone 30."De doorsteek kan wel nog even jaar op zich laten wachten. "De private eigenaar, die ons erfdienstbaarheid van doorgang verleent, gaat bouwwerken uitvoeren en zal op die locatie nog tijdelijk materialen opslaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat we kinderen langs een werf naar school sturen", geeft de burgemeester nog mee. (TVW)