Léonie Keingiaert de Gheluvelt heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het Margarethadorp. Niet alleen lokaal, maar ook nationaal was ze belangrijk als eerste vrouwelijke burgemeester van ons land ooit. Ze legde de eed af op 7 september 1921. Om van 2021 het Léonie Keingiaert jaar te maken werd in Geluveld het comité Léonie opgericht met voorzitter Aleidis Durnez, ondervoorzitter Thijs D'Alleine, secretaris Marnick Gunst, penningmeester Petra Mulle, logistiek verantwoordelijke Peter Deman en ambassadrice Karien Geldhof.
...

Léonie Keingiaert de Gheluvelt heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het Margarethadorp. Niet alleen lokaal, maar ook nationaal was ze belangrijk als eerste vrouwelijke burgemeester van ons land ooit. Ze legde de eed af op 7 september 1921. Om van 2021 het Léonie Keingiaert jaar te maken werd in Geluveld het comité Léonie opgericht met voorzitter Aleidis Durnez, ondervoorzitter Thijs D'Alleine, secretaris Marnick Gunst, penningmeester Petra Mulle, logistiek verantwoordelijke Peter Deman en ambassadrice Karien Geldhof."We konden die verjaardag niet zo maar laten voorbijgaan", klinkt het bij het comité. "Léonie was niet alleen politica, maar ook feministe avant la lettre en weldoenster voor het dorp", aldus Aleidis Durnez. Léonie Keingiaert is geboren op 3 augustus 1885 in Leuven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog trekt ze met haar ouders naar Monte Carlo waar de familie eigendommen bezit. Jonkvrouw Léonie komt al in de zomer van 1919 naar Geluveld terug. Ze maakt zich verdienstelijk voor de plaatselijke bevolking door veldovens op te richten langs de Beselarestraat (waar nu het voetbalterrein ligt). Zo zorgt zij voor de baksteenproductie bij de wederopbouw. "Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 kwam in Geluveld een eenheidslijst op met jonkvrouw Léonie Keingiaert op kop. Zo werd zij de allereerste vrouwelijke burgemeester in ons land. Dit werd op 16 september 1921 met veel luister gevierd in Geluveld. Het werd een uiterst woelige regeerperiode van de liberaalgezinde burgemeester, die herhaaldelijk in aanvaring kwam met de pastoor. Het kostte haar de sjerp. Ze werd opnieuw burgemeester in 1932. Ze zetelde 44 jaar in de gemeenteraad waarvan 12 jaar als burgemeester en 6 jaar als schepen. Toch blijft ze in de herinnering als de grote weldoenster van Geluveld. De kerk begiftigde ze met een Maria-altaar, het orgel en de grote klok. Talrijke verenigingen kregen van haar een bondsvlag of geldelijke steun. Ze was eveneens mild ter gelegenheid van het Sint-Maartensfeest met snoep en speelgoed voor de kinderen en ook communicanten van minder gegoede ouders werden door haar uitgedost. Haar wapenschild kleurt blauw en geel. Ondertussen werden dat de clubkleuren Blue Star Geluveld. Ze stierf in Kortrijk op 12 februari 1966 en werd in de familiekelder in Geluveld bijgezet", aldus voorzitster Aleidis Durnez.In het OC was er een eerste samenkomst met de verenigingen waarbij de plannen voor een herdenkingsjaar uit de doeken werden gedaan. "We zijn blij met de massale opkomst", aldus Thijs D'Aleine. "Het is onze bedoeling om alle inwoners op één of andere activiteit of gebeurtenis te betrekken. Het herinneringsjaar zal zeker ook in de ruime regio in het oog springen. We hopen dat alle verenigingen een activiteit gelinkt aan juffrouw Léonie Keingiaert organiseren."Het enthousiasme was alvast groot. Er komt alvast een boek en er zijn theaterwandelingen en een fietstocht van Geluveld naar Monte Carlo of omgekeerd staat ook in de steigers. "Graag zouden we een plein of straat naar haar noemen", aldus Aleidis Durnez. Er is een nieuwe bijeenkomst gepland op 25 oktober. (NVZ)