"De omstandigheden dwingen ons er spijtig genoeg toe om de ceremonie met een jaar uit te stellen" schrijft de burgemeester. "Voor uw en onze veiligheid. Wij hopen samen met u dat de herdenking in 2021 opnieuw kan plaatsvinden aan het Koning Albert I monument, zoals het hoort. Ondanks de moeilijke tijden die we nu doormaken, zou het niet passend zijn om de opofferingen van onze voorouders zomaar terzij...

"De omstandigheden dwingen ons er spijtig genoeg toe om de ceremonie met een jaar uit te stellen" schrijft de burgemeester. "Voor uw en onze veiligheid. Wij hopen samen met u dat de herdenking in 2021 opnieuw kan plaatsvinden aan het Koning Albert I monument, zoals het hoort. Ondanks de moeilijke tijden die we nu doormaken, zou het niet passend zijn om de opofferingen van onze voorouders zomaar terzijde te schuiven. Zonder hen was de heropleving van onze stad, ons land en onze vrede nooit mogelijk geweest. Daarom wordt in beperkte kring een bloemenkrans neergelegd aan het ruiterstandbeeld van Zijne Majesteit Albert I.""We staan ook stil bij de 75ste verjaardag van de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. In naam van onze natie houdt Nieuwpoort de vlam van herinnering brandend, zelfs in stormweer. Wat het proces van herinneren net zo krachtig maakt, is het feit dat het alles overstijgt. Ook ruimte. Deze uitzonderlijke Nationale Hulde illustreert dit perfect. De sereniteit en onderlinge verbondenheid van het gebeuren blijven we samen beleven, zelfs wanneer veiligheidsvoorschriften ons uit elkaar houden. Het herinneringsproces toont ook aan dat de helden van weleer ons nog steeds iets kunnen leren.""De omstandigheden zijn misschien anders dan in 1914-1918, het voornemen om te strijden voor de algemene veiligheid blijft anno 2020 bijzonder actueel. In coronatijden zelfs nog meer dan ooit. Vandaag kunnen wij hun voorbeeld volgen en zelf helden zijn. Door - uiteraard met respect voor de afstandsregels - schouder aan schouder te staan in de strijd tegen het coronavirus. Alleen zo houden we ieder van ons gezond én veilig. Alleen samen staan we sterk. Dit streven naar samenhorigheid begint bij onszelf. Wees menslievend, toon het goede voorbeeld en onderricht anderen wat we samen beter kunnen doen. Verlies jezelf niet in onverdraagzaamheid of onnodig geruzie. Ik citeer hierbij graag de woorden van de Romeinse keizer-filosoof Marcus Aurelius: 'Wees tolerant met anderen en streng met jezelf'."(MVQ-