Gabriël - Gaby - Buyse (85) werd geboren in Meulebeke op 28 januari 1934 als vijfde van zes in het landbouwersgezin van Arthur Buyse en Madeleine Bocksoen. Nu woont hij in zijn appartement boven de KBC in Tielt.
...

Gabriël - Gaby - Buyse (85) werd geboren in Meulebeke op 28 januari 1934 als vijfde van zes in het landbouwersgezin van Arthur Buyse en Madeleine Bocksoen. Nu woont hij in zijn appartement boven de KBC in Tielt."Tot en met het vijfde leerjaar ging ik naar school in de jongensschool in Meulebeke, van waar ik dus afkomstig ben", zegt Gaby. "Ik woonde daar samen met mijn ouders, die landbouwers waren. Voor een of andere onbekende reden heb ik nooit het zesde leerjaar gedaan. Mijn vader had me plots ingeschreven in het college van Izegem, waar ik intern werd.""In die tijd was het nog de gewoonte dat alles ingestudeerd moest worden op school. Wij hadden dus altijd studie 's avonds. Vaak was het zo dat we niets te doen hadden. Ik zat dan maar wat rond te staren uit verveling. De surveillant kwam op een bepaalde studieavond naar mij toe en vroeg of ik niets te doen had. Toen ik hem antwoordde dat ik inderdaad niet wist wat gedaan, zei hij mij dat ik maar wat Franse woordjes uit het hoofd moest leren. Toen had ik nog een heel sterk geheugen, dus na een paar minuten kon ik alle woordjes al uit mijn hoofd. In het humaniora volgde ik Latijn-Grieks."In 1952 trok Gaby naar Brugge om aan zijn priesteropleiding te beginnen. "Aanvankelijk was dat zeker niet mijn bedoeling. Eigenlijk wilde ik geneeskunde of rechten studeren. Toch heb ik besloten om voor priester te gaan. Ik zag namelijk dat er nog veel ander werk op de wereld was. Het leven van een priester is heel gevarieerd. Je komt bij heel veel verschillende mensen terecht, waardoor je sociaal iets kunt betekenen", vertelt de ere-deken. "Na een jaar filosofie in Brugge trok ik naar Leuven om de kandidaturen letteren en wijsbegeerte aan te vatten. Daar zat ik trouwens veel liever. Alles was er namelijk bespreekbaar. In het Brugs Seminarie was er een veel grotere bekrompenheid over alles. Na twee jaar in Leuven volgde ik uiteindelijk vier jaar theologie in Brugge. Tussendoor heb ik ook nog legerdienst moeten doen."In het jaar 1959 werd hij tot priester gewijd in de parochiekerk van Meulebeke. "Mijn eerste benoeming volgde in het jaar 1961 in het college van Poperinge. Ik werd daar leraar godsdienst, Latijn, Frans en geschiedenis. Daar was ik heel graag, omdat er daar een echte gezonde boerenmentaliteit heerste. Na het eerste jaar ben ik tijdens de vakantie even naar Frankrijk getrokken, waar ik dienst deed in een parochie in Parijs. In 1967 ben ik in het college van Poperinge tot directeur benoemd."De volgende episode in het leven van Gaby speelde zich af in Brugge. "Toen ik terugkwam van het vakantiehuisje van m'n zus in Ibiza vond ik een brief van de bisschop waarin hij mij vroeg om dringend contact met hem op te nemen. Hij vroeg mij of ik de nieuwe directeur wilde worden van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Hij was namelijk op zoek naar een jonge gast met toch al enige ervaring. Uiteindelijk besliste ik om op zijn voorstel in te gaan en werd ik in 1973 directeur in Brugge.""Na 15 jaar directeur te zijn geweest in Brugge wilde ik nog iets anders doen in mijn leven. Ik zat onder andere in het bestuur van het Katholiek Onderwijs in Brussel. Daar hadden ze mij ook een baan aangeboden, maar ik zag het niet zitten om iedere dag naar Brussel te gaan. Ik wilde liever iets doen dat dichter bij mijn geboortestreek lag. Uiteindelijk ben ik op 20 november 1988 tot pastoor-deken gewijd op de Sint-Pietersparochie in Tielt. Ik was content om weer naar hier terug te keren. Dat was ten slotte ook de streek waar ik vandaan kwam. Na 21 jaar ben ik op rust gegaan en ben ik verhuisd naar mijn flat hier op de Markt in Tielt. Ik woon hier heel graag", rondt Gaby Buyse af.(Stephanie Desmet)