Bijzonder groot was de opkomst voor de door het stadsbestuur georganiseerde infovergadering over de 'fietsstraat' in de Stationsstraat niet - het was mooi weer en er was voetbal op tv... - maar wie wel aanwezig was, toonde zich wel erg betrokken bij problematiek van verkeersveiligheid in en rond deze straat. Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) kreeg na zijn presentatie dan ook heel wat vragen voorgeschoteld.
...