Bijzonder groot was de opkomst voor de door het stadsbestuur georganiseerde infovergadering over de 'fietsstraat' in de Stationsstraat niet - het was mooi weer en er was voetbal op tv... - maar wie wel aanwezig was, toonde zich wel erg betrokken bij problematiek van verkeersveiligheid in en rond deze straat. Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) kreeg na zijn presentatie dan ook heel wat vragen voorgeschoteld.
...

Bijzonder groot was de opkomst voor de door het stadsbestuur georganiseerde infovergadering over de 'fietsstraat' in de Stationsstraat niet - het was mooi weer en er was voetbal op tv... - maar wie wel aanwezig was, toonde zich wel erg betrokken bij problematiek van verkeersveiligheid in en rond deze straat. Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) kreeg na zijn presentatie dan ook heel wat vragen voorgeschoteld. Een fietsstraat is voor alle duidelijkheid een zone waar de fietser de 'hoofdgebruiker' is en waar auto's en andere gemotoriseerde voertuigen 'te gast zijn'. De fietsers maken er gebruik van de helft van de rijbaan, in elke rijrichting, en de gemotoriseerde voertuigen mogen de fietsers niet inhalen. Het Damse stadsbestuur start dus met een proefproject waarbij een gedeelte van de Stationsstraat, met name de zone vanaf ongeveer het jeugdhuis Loco (het voormalige stationsgebouwtje) tot aan de Dorpsstraat zal omgevormd worden tot fietsstraat. "We kozen voor deze locatie omdat daar veel zwakke weggebruikers, en vooral ook veel kinderen en jongeren, op weg zijn naar de cultuurfabriek, ontmoetingscentrum Rostune, de scholen en jeugdhuis Loco. En door de infrastructuur daar hebben de fietsers er anders weinig ruimte", verduidelijkte burgemeester Coens. "Bovendien willen we zo de mensen aanzetten om meer verplaatsingen met de fiets te doen." De fietsstraat en het bijhorende verkeersreglement zou ingevoerd worden vanaf het begin van het nieuwe schooljaar, dus vanaf maandag 2 september. Er komen borden en afbeeldingen op de weg met het logo die een fietsstraat aangeeft, zijnde een fietser die rustig voor een auto rijdt, en in de zijstraten die op de fietsstraat uitkomen worden er rode markeringen gezet. In de fietsstraat geldt sowieso voor alle weggebruikers een snelheidsbeperking tot 30 km. De burgemeester liet verder ook verstaan dat er samen met ontwerpbureau Sweco gewerkt wordt aan de geplande aanleg van een fietspad langs de Veldstraat om zo ook de Stakendijke wijk veilig te kunnen ontsluiten. De meeste aanwezigen toonden zich tevreden over dit project, maar velen zagen het ook als een eerste stap voor een verkeersveiliger centrum van Sijsele. Zo was er vraag naar meer inspanningen om de overlast door het zwaar verkeer - zoals zware tractoren, dorsmachines en vrachtwagens - in de Stationsstraat aan te pakken. Hoofdcommissaris van politie Steve Desmet zei dat er in het kader van de wijkwerking daar regelmatig wordt toegezien op overdreven snelheid en op het onveilig rijgedrag van veel chauffeurs van deze voertuigen, die vaak met een gsm in de weer zijn tijdens het rijden. Een andere buurtbewoner stelde de vraag om de voorrang van rechts in te voeren voor de zijstraten van de Stationsstraat, om zo de snelheid te minderen maar volgens een aanwezige ambtenaar zou dit de verkeersonveiligheid net verhogen door de moeilijke zichtbaarheid op bepaalde punten. Verder werd ook de vraag gesteld om in het laatste gedeelte van de Stationsstraat eenrichtingsverkeer in te voeren, maar de burgemeester opperde dat chauffeurs daardoor misschien net nog sneller zouden gaan rijden, doordat ze meer ruimte krijgen. Een tweetal aanwezigen deed ook de suggestie om het zwaar verkeer om te leiden via de zijstraten, zoals de Veldstraat, maar die suggestie kon bij de aanwezige bewoners van de Veldstraat en omgeving op weinig bijval rekenen... Burgemeester Coens gaf nog mee dat alle suggesties genoteerd werden. De proefperiode voor de fietsstraat duurt zes maanden. Eind februari 2020 komt er een evaluatie in samenwerking met het studiebureau.