De problematiek van de Brexit en de informatie-uitwisseling binnen de grensstreek kwamen tijdens het bezoek uitgebreid aan bod. De Europol-directeur gaf duiding omtrent de bestaande 'Joint operational office' in Wenen voor de operationele aanpak van mensenhandel-mensensmokkel. Ook de mogelijke Europese financieringsmogelijkheden waarop een politiezone of een grensprovincie kan terugvallen, werden tegen het licht gehoud...