De problematiek van de Brexit en de informatie-uitwisseling binnen de grensstreek kwamen tijdens het bezoek uitgebreid aan bod. De Europol-directeur gaf duiding omtrent de bestaande 'Joint operational office' in Wenen voor de operationele aanpak van mensenhandel-mensensmokkel. Ook de mogelijke Europese financieringsmogelijkheden waarop een politiezone of een grensprovincie kan terugvallen, werden tegen het licht gehoud...

De problematiek van de Brexit en de informatie-uitwisseling binnen de grensstreek kwamen tijdens het bezoek uitgebreid aan bod. De Europol-directeur gaf duiding omtrent de bestaande 'Joint operational office' in Wenen voor de operationele aanpak van mensenhandel-mensensmokkel. Ook de mogelijke Europese financieringsmogelijkheden waarop een politiezone of een grensprovincie kan terugvallen, werden tegen het licht gehouden. Korpschef Paelinck lichtte het nieuwe Franco-Belge-project 'Grens Informatie Team'(GIT) toe. Vanaf september worden in de grenszones Belgische operationele politiemensen ingezet op het terrein in Frankrijk. Deze gemengde Franco-Belge patrouilles en het GIT moeten resulteren in een nog performantere samenwerking en infodeling met de Franse politiediensten. Deze politie-liaisons op het terrein (zowel federale als lokale politiemensen) zullen op verzoek van het parket werken met gerechtelijke dossiers. Voor opsporings- of onderzoeksdossiers kunnen ze terugvallen op info van op het terrein in Frankrijk. Ook voor de burgemeesters in een politiezone is dit nieuwe project een grote stap vooruit. Zij zullen bestuurlijke info kunnen inwinnen omtrent Franco-Belge-problematieken zoals radicalisering of transitmigratieproblematiek. Het project is dus een win-winsituatie voor alle partijen.Maandagavond ontving PZ Westkust de politieraadsleden in de 'ratio plaza' van het nieuw centraal politiehuis en werd er voor de allereerste keer vergaderd, na een rondleiding in het hele gebouw. De politieraad kon op heel wat belangstelling rekenen, want een heel aantal collega's en collega's op rust kregen er een eervolle onderscheiding voor hun vele jaren dienst. Dat waren Eric Delanghe, Joseph Bellefroid, Dirk Bonjé, Yves Butseraen, Dirk Calcoen, Christiaan De Ridder, Roland Degraeuwe, Gilbert D'hooghe, Ronny Durivault, Michel Eeckhout, Guy Herregat, Oscar Lingier, Ingrid Maeckelberghe, Norbert Marvellie, Jean-Pierre Rathé, Johan Segaert, Donald Smagghe, Johan Van Massenhove, Katrien Vanacker, Pascal Vercruyce en Mieke Mortier. Inspecteur Astrid Vandenberghe legde haar eed af.(MVQ)