"Ik heb een emotionele band met dit gebouw" zegt Annelies Wyseur. Deze hoeve was van mijn grootvader en ik ben nu de vijfde generatie van de familie die er in het bezit van is. Samen met mijn partner Jeroen Verboven zijn we zoals u ziet druk in de weer om dit erfgoedstuk te behouden. Op termijn is het wel de bedoeling om het commercieel uit te baten, we denken in de ruime zin aan iets rondom evenementen beleving, dat kan ruim geïnterpreteerd worden."
...

"Ik heb een emotionele band met dit gebouw" zegt Annelies Wyseur. Deze hoeve was van mijn grootvader en ik ben nu de vijfde generatie van de familie die er in het bezit van is. Samen met mijn partner Jeroen Verboven zijn we zoals u ziet druk in de weer om dit erfgoedstuk te behouden. Op termijn is het wel de bedoeling om het commercieel uit te baten, we denken in de ruime zin aan iets rondom evenementen beleving, dat kan ruim geïnterpreteerd worden.""Binnen de stad hebben we een kwaliteitskamer bouwkundig erfgoed", zegt Schepen van Erfgoed Griet Vanryckegem. "De kwaliteitskamer is in de eerste plaats een advies- en gesprekspartner die bouwheren, 'Veldhuis architectuur' en architect Sigert Defrancq, stadsdiensten en onafhankelijke experten samenbrengt om tot gedragen ruimtelijke projecten te komen met een meerwaarde voor de stad en haar inwoners. Menen is trouwens een rijke erfgoedstad met heel wat opvallende en betekenisvolle getuigen van een boeiend en, bij momenten, woelig historisch verleden. Ons erfgoed is een unieke troef, wij spelen die uit als hefboom voor een frisse en hedendaagse stadsmarketing. Tegelijkertijd willen wij eigenaars van erfgoedpanden een flexibel kader bieden en op weg helpen bij het realiseren van nieuwe of vernieuwende kwalitatieve projecten. Schepen van Omgeving Mieke Syssauw vult aan: "Als stad zetten wij sterk in op ruimtelijke kwaliteit en moedigen wij bouwheren aan om creatieve en duurzame bouwprojecten te realiseren. De kwaliteitskamer zal bestaan uit een team van experten met praktijkkennis in architectuur, ruimtelijke planning, stedenbouw en erfgoed. Het is de plek bij uitstek om in gesprek te gaan over ruimtelijke kwaliteit, stedelijke identiteit en beeldbepalende projecten."Op basis van een aantal criteria geeft de kwaliteitskamer advies over architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke projecten van om het even welke schaalgrootte. De kwaliteitskamer adviseert zowel opdrachtgevers als het stadsbestuur. Dat alles is de reden dat we hier vandaag aanwezig zijn. We staan hier op het 'Goed Ter Boenaerde' voor een mooi voorbeeld van een herbestemming van erfgoedpanden. Het verheugt ons te zien dat de eigenaars van dit erfgoedpand aan de slag gaan met restauratie en herbestemming.""Met de kwaliteitskamer bieden wij de eigenaars extra ondersteuning en een klankbord met deskundig advies over hoe om te gaan met onroerend erfgoed" sluit Schepen Vanryckegem het gesprek af.(WO)