In Vlaanderen werden vorig jaar 60 Eerstelijnszones (ELZ) opgericht, waarvan 12 in onze eigen provincie. Aan de start van de ELZ Oostende-Bredene ging een jaar voorbereiding vooraf. Niemand had echter gedacht dat de Eerstelijnszones in 2020 meteen hun vuurdoop zouden krijgen.
...

In Vlaanderen werden vorig jaar 60 Eerstelijnszones (ELZ) opgericht, waarvan 12 in onze eigen provincie. Aan de start van de ELZ Oostende-Bredene ging een jaar voorbereiding vooraf. Niemand had echter gedacht dat de Eerstelijnszones in 2020 meteen hun vuurdoop zouden krijgen. De Eerstelijnzones zijn een samenwerkingsverband van hulpverleners, diensten en lokale besturen. Dokter Raf Langenaekens is voorzitter van de ELZ OB. "Onze voornaamste doelstelling is om alle inwoners van Oostende en Bredene een toegankelijke en kwalitatieve eerstelijnszorg aan te bieden", vertelt dokter Langenaekens."We stopten heel wat voorbereidend werk in de ondersteuning van de samenwerking tussen gezondheidswerkers op het veld, diensten, mantelzorgers, lokale besturen en personen met een zorg- en ondersteuningsnood."De coronacrisis bracht het hele proces echter in een stroomversnelling. "Het was springen of verdrinken. Niemand, waar ook ter wereld was klaar voor deze crisis, ook wij niet. Dankzij die samenwerking hebben we grote sprongen vooruit gezet, sprongen die we anders misschien minder snel zouden kunnen maken. De coronacrisis was voor ons een ware vuurdoop. Een van onze belangrijkste taken tijdens de crisis was de verdeling van het materiaal onder de zorgverstrekkers", aldus de dokter.De coronacrisis maakte meteen ook duidelijk dat er nog werk aan de winkel is voor de ELZ. "De crisis bracht een aantal werkpunten voor de toekomst aan de oppervlakte", pikt coördinator Marie Vandevivere in. "De komende weken willen we de hulpverleners die we tijdens de eerste coronagolf niet konden bereiken, in kaart brengen. Daarom vragen we aan die hulpverleners om zich te melden.""Er is zoveel werk door de coronacrisis dat we voor de maand juli zelfs een jobstudent hebben aangeworven om de verdeling van de materialen op tijd te laten gebeuren. We verdelen aan huisartsen, zorg- en verpleegkundigen, kinesisten, tandartsen, apothekers, psychologen, logopedisten, pedicuren, enzovoort. In totaal gaat het om ruim 200.000 mondmaskers en tientallen liters ontsmettingsgel voor meer dan 500 hulpverleners. Onze jobstudent trekt langs alle zorgverleners met een elektrische bakfiets."Dokter Langenaekens zegt voldoende voorbereid te zullen zijn bij een eventuele tweede golf van coronabesmettingen. "We hebben nu de tijd om ons, in afwachting van een tweede golf, voor te bereiden. Of die er effectief komt, valt af te wachten, maar we willen het zekere voor het onzekere nemen en volledig voorbereid zijn.""We hebben de omliggende eerstelijnszones aangesproken om een contactpunt op te richten in functie van de verdere evolutie rond corona. Dat stelt ons in staat een verdere uitbraak van het virus sneller te detecteren en in te dammen. Wij bieden dan een ondersteunende rol van de mobiele equipes van de Vlaamse overheid en bieden advies aan het lokale bestuur. Onze inbreng komt zo alle inwoners van Oostende en Bredene ten goede", besluit de dokter. (JRO)