Anne-Mie studeerde af als maatschappelijk werkster bij Ipsoc in Kortrijk. Zij begon haar beroepsloopbaan met een vervangingscontract bij het OCMW in Roeselare. Dat was in 1980. 'Door het omvormen van de vroegere Commissie van Openbare Onderstand (COO) naar OCMW werd elke gemeente verplicht om een maatschappelijk werkster in dienst te nemen. In tal van kleine gemeenten gebeurde dat met wat aarzeling. Een vast contract zat er niet in bij het OCMW in Roeselare wegens een personeelsstop. Ik deed er wel de broodnodige werkervaring op en ik kon twee deeltijdse jobs combine...

Anne-Mie studeerde af als maatschappelijk werkster bij Ipsoc in Kortrijk. Zij begon haar beroepsloopbaan met een vervangingscontract bij het OCMW in Roeselare. Dat was in 1980. 'Door het omvormen van de vroegere Commissie van Openbare Onderstand (COO) naar OCMW werd elke gemeente verplicht om een maatschappelijk werkster in dienst te nemen. In tal van kleine gemeenten gebeurde dat met wat aarzeling. Een vast contract zat er niet in bij het OCMW in Roeselare wegens een personeelsstop. Ik deed er wel de broodnodige werkervaring op en ik kon twee deeltijdse jobs combineren: bij het OCMW van Ardooie met Paul Debruyne als voorzitter en bij het OCMW van Hooglede." Na elf maanden bleek dat er voldoende werk was in Ardooie voor een voltijdse betrekking. "In die beginjaren was mijn taak vooral een onderzoek te doen naar rechten van de burgers op tegemoetkomingen bestaansminimum of diverse sociale toelagen. Ook rusthuisopnames passeerden vaak het OCMW. Heel wat burgers vonden de weg naar de dienst met allerlei vragen rond het sociaal kluwen waarin wij hen wegwijs moesten maken of om een oplossing te vinden voor hun probleem."In al die jaren ziet Anne-Mie een toename van de complexiteit. "Het bestaansminimum is leefloon geworden, ook de schuldenproblematiek neemt grote proporties aan met schuldbegeleiding, budgetbeheer en intense begeleiding van ons doelpubliek. Die intensieve begeleiding was van die aard om onze dienst stevig uit te bouwen." Het OCMW kreeg er ook een dienst voor poetshulp bij en de bedeling van warme maaltijden. "Heel wat senioren vragen thuiszorg aan omdat kinderen vaak langer buitenshuis gaan werken", aldus Anne-Mie. "Op het einde van de jaren 80 kregen wij hier ook de eerste vluchtelingen, met name een Iranees gezin. Het aantal vluchtelingen en asielzoekers neemt gestaag toe en de opvang ervan is ook een klus voor ons OCMW. Nog later werd de adviescommissie energie en water opgericht om te voorkomen dat mensen van de energie- of waterverdeling worden afgekoppeld."De jongste jaren komt er meer en meer aandacht voor preventie om te vermijden dat mensen in de armoede verzeild geraken. Anne-Mie: "Schoolbezoeken om kinderen bewust te maken hoe met geld om te gaan, huiswerkklassen,... zijn voorbeelden van initiatieven die misschien minder bekend zijn, maar effect hebben op termijn."Een andere opkomend probleem is de vereenzaming. "Initiatieven als samen tafelen, de Loods en de bijeenkomsten in de Walstraat zijn hier belangrijk in. Ik ben vooral dankbaar aan de vele vrijwilligers die ons hierbij helpen."De uitdaging voor de toekomst is volgens Anne-Mie de strijd tegen de toenemende armoede en het in stand houden van onze sociale zekerheid. "Ervoor zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan heeft, is de kerntaak van het OCMW", besluit Anne-Mie die op 1 oktober van een welverdiende rust hoopt te genieten. (JM)