Diksmuide is sinds oudsher gekend als de Boterstad. De Boter- en Kaasfeesten op Pinkstermaandag, de Boterlandroute, de Diksmuidse boterkoeken, de Dixmuda-boter en de Boterhalle herinneren ons nog aan de zuivelproductie en -handel van toen. Om Diksmuide nog meer als Boterstad te profileren werd een permanent wandelparcours van 4 km gelanceerd. Tijdens het wandelparcours wordt heel wat info gegeven over zuivel...