Net als in 2015, toen er zo'n 500 à 600 asielzoekers naar de kazerne in Sijsele kwamen, organiseerde Stad Damme in samenwerking met het Rode Kruis opnieuw een infosessie in de Cultuurfabriek in Sijsele. Dit uiteraard naar aanleiding van de verwachtte komst van maximaal 300 asielzoekers naar dezelfde kazerne. Maar anders dan in 2015 was er nu in de zaal nauwelijks fel protest te horen.
...

Net als in 2015, toen er zo'n 500 à 600 asielzoekers naar de kazerne in Sijsele kwamen, organiseerde Stad Damme in samenwerking met het Rode Kruis opnieuw een infosessie in de Cultuurfabriek in Sijsele. Dit uiteraard naar aanleiding van de verwachtte komst van maximaal 300 asielzoekers naar dezelfde kazerne. Maar anders dan in 2015 was er nu in de zaal nauwelijks fel protest te horen. Uiteraard waren er enkele kritische vragen en werden bekommernissen geuit maar de hoog oplopende emoties bleven uit. Dat de Sijselenaars intussen al een ervaring met de vluchtelingen achter de rug hebben en dat vriend en vijand daarbij moeten erkennen dat de hinder daarbij erg beperkt was, zal hierin wel een rol spelen. Het opzet van de infosessie was ook deels gericht op de start van de ontwikkeling van de zogenaamde 'Wijk van de Toekomst' en dat liet burgemeester Joachim Coens (CD&V+) niet na te benadrukken. "Met de vraag om opnieuw asielzoekers te huisvesten in Sijsele kwamen een aantal elementen samen. Met de besprekingen daarover in Brussel hebben wij uiteraard ook duidelijk laten weten dat we solidair willen zijn maar dat het dossier rond de sanering en aankoop van de site van Defensie dan wel in een stroomversnelling mag kopen", liet de burgemeester in zijn openingstoespraak verstaan. "En met goed gevolg want de onderhandelingen zijn afgerond en we konden een overeenkomst voor de verwerving én sanering van de vervuilde onderdelen van de site sluiten. Die sanering gaat de eerstkomende weken al van start." De burgemeester hamerde er nog eens op dat de verdere ontwikkeling van de Wijk van de Toekomst - met ruimte voor wonen, werken en ontspannen - door de komst van de asielzoekers geen vertraging zal oplopen. Burgemeester Coens liet ook verstaan dat de situatie nu niet helemaal te vergelijken is met vier à vijf jaar geleden gezien het om een pak minder asielzoekers gaat en gezien ze zullen verblijven in de woonblokken achteraan het domein en dus niet in de loodsen. "Het gaat ook voor een groot deel om mensen in gezinsverband en in iets minder mate om alleenstaande gezinnen", gaf hij nog mee. (lees verder onder de foto) De aanwezige vertegenwoordigers van het Rode Kruis stonden vervolgens stil bij de reden voor het opnieuw plaatsen van asielzoekers in de kazerne. "Dit komt, logischerwijs, door een verhoging van de instroom van asielzoekers én door de fout dat in de periode 2016-2018 een groot deel van de opvangcapaciteit afgebouwd werd", klonk het. Wat de kinderen in het opvangcentrum betreft, zal er opnieuw samenwerking gezocht worden met de omliggende scholen; zo werd ook nog mee gegeven. In het centrum zelf zullen er, ook voor de volwassenen diverse vormingsmomenten en andere zinvolle dagbestedingen voorzien worden. De bewoners kunnen bovendien na vier maanden verblijf in het centrum al een arbeidskaart aanvragen zodat ze reeds werken kunnen zoeken. Het Rode Kruis verduidelijkte ook wat de asielzoekers dan precies krijgen in het opvangcentrum. "Dat gaat om drie keer per dag een maaltijd, een sanitair pakket voor elke bewoner en een kleine som wekelijks zakgeld: 7,90 euro voor een volwassene en 4,50 euro voor een kind onder de 12 jaar. Wie bepaalde klussen opknapt in het kamp, kan ook wat 'klusgeld' krijgen", liet het Rode Kruis verstaan. Verder werd mee gegeven dat de eerste vluchtelingen verwacht worden op 30 maart. Ze kunnen gefaseerd aan per bus; zo'n 30 personen per dag. Bij de vraagstelling bleef het behoorlijk rustig in de zaal. Een zaakvoerster van een bedrijf rechtover de kazerne vroeg wel aandacht voor meer vuilbakjes in de buurt doordat er door in de buurt van de kazerne tijdens de vorige doortocht van vluchtelingen nogal veel zwerfvuil achter bleef. Er werd ook gevraagd dat bezoekers aan het kamp én de mensen van de politie niet langer de parkeerplaatsen van het bedrijf (een tegelbedrijf, red.) zouden gebruiken. Enkele aanwezigen keken er, net als vijf jaar terug, ook naar uit om bepaalde sportieve, culturele of sociale projecten op te zetten met de asielzoekers en wilden weten tot wie ze zich hiervoor konden richten. Hoofdcommissaris Korpschef Steve Desmet van Lokale Politie Damme / Knokke-Heist liet ten slotte ook nog weten dat de politie opnieuw waakzaam zou zijn en dat er al heel wat ervaring werd opgedaan tijdens de vorige aanwezigheid van asielzoekers in Sijsele. Toen werd ook een draaiboek opgemaakt dat nu opnieuw dankbaar wordt gebruikt. Hij stelde ook de wijkinspecteur die zich zal ontfermen over alle vragen en bekommernissen omtrent het opvangcentrum.